Huyện Tri Tôn

UBND xã Núi Tô

 • Ông: Trần Trường Hải

  - Chủ tịch xã

  Điện thoại: 0906.886.690

 • Ông: Hà Trung Kiệt

  - Công chức Tư pháp - Hộ tịch

  Điện thoại: 0392.100.108

 • Email: nuito@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.874.237

Defaut

Thông tin đang cập nhật. Vui lòng trở lại sau.

08/11/2019

Thông tin đang cập nhật. Vui lòng trở lại sau.

UBND xã Núi Tô - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/nuito.All Rights Reserved