Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

22/01/2021

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

20/01/2020

Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

24/01/2019

  • 1
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026