31|07|2020

Tri Tôn họp mặt truyền thống ngành tuyên giáo

Chiều ngày 31/7/2020, Ban Tuyên giáo huyện ủy Tri Tôn tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền th ...

30|07|2020

Hội nghị điển hình tiên tiến và sơ kết 6 tháng hoạt động Hội phụ nữ

Chiều ngày 30/7/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tri Tôn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đ ...

27|07|2020

MTTQ Việt Nam huyện Tri Tôn chăm lo cho hộ nghèo

Thời gian qua các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam huyện Tri Tôn phát động được đông quả ...

23|07|2020

Tri Tôn họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đóng góp văn kiện đại hội Đảng

Ngày 22/7/2020 tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tri Tôn tổ chức họp đóng góp văn kiện đại hội đảng ...

23|07|2020

Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 22/7, UBMTTQ Việt Nam huyện Tri Tôn tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2 ...

15|07|2020

Công tác xây dựng Đảng ở Trường THPT Ba Chúc

Đảng bộ Trường THPT Ba Chúc có 3 chi bộ với 41 đảng viên, đều là đảng viên chính thức, trong đó ban ...

09|07|2020

Tri Tôn hội nghị ban chấp hành sơ kết 6 tháng

Ngày 8/7/2019 Huyện ủy Tri Tôn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 22 sơ kết nhiệm vụ chí ...

08|07|2020

Kết quả đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉn ...

04|07|2020

UBMTTQVN huyện Tri Tôn giám sát việc hỗ trợ, chi trả cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Co

Sáng ngày 03/7/2020, Ủy ban MTTQ huyện Tri Tôn do đồng chí Chau Sóc Thanh – Phó CT.UBMTTQVN huyện là ...

03|07|2020

MTTTQVN huyện giám sát việc thực hiện chi trả cho đối tượng hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh Covi

Chiều ngày 2/7, Đoàn công tác huyện Tri Tôn do ông Trịnh Văn Thẳng - phó chủ tịch MTTTQVN huyện Tri ...

02|07|2020

Tri Tôn: triển khai việc rà soát tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo kết luận số 71-KL/TW c

Ngày 1/7 bí thư, chủ tịch UBND huyện Cao Quang Liêm chủ trì hội nghị triển khai việc rà soát tuyển d ...

27|06|2020

Huyện Tri Tôn hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, kế hoạch 94-KH/TU, ngày 2/8/2019 của ban ...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025