24|01|2019

An Giang đề nghị công nhận 3 di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang vừa tổ chức hội nghị bình chọn đề nghị nâng 3 khu di tích g ...

  • 1
(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn