07|02|2020

Lương Phi giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

Về Lương Phi những ngày đầu năm 2020 này, mọi người sẽ thấy được sự “thay da, đổi thịt” ở đây với hì ...

26|12|2019

Lương An Trà thực hiện thành công tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất

Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, cụ thể là phát triển kin ...

19|12|2019

Thẩm định xã Lương An Trà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 18/12/2019, Hội đồng thẩm định nông thôn mới do ông Phạm Thái Bình – Phó chánh văn phòng điều p ...

14|12|2019

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang đánh giá mức độ đạt tiêu chí số 13 xã Lương An

Ngày 13/12/2019, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang đã có buổi đánh giá mức độ đạt ...

28|11|2019

Đăng xd NTM UBMTTQVN xã Cô Tô tiếp tục vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cô Tô luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu l ...

26|11|2019

Lương An Trà hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới

Được chọn là xã thực hiện xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới của huyện trong năm 2019, Đảng bộ, chính ...

10|10|2019

Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Lương Phi đạt chuẩn Nông thôn mới

Ngày 09/10/2019, tại xã Lương Phi, UBND huyện Tri Tôn tổ chức lễ công bố quyết định của chủ tịch UB ...

08|10|2019

Kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí số 11,12 và 14.3 xã Lương An Trà

Ngày 7/10/2019, Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Tri Tôn đã có buổi kiểm tra kết quả thực ...

04|10|2019

Lương Phi nỗ lực xây dựng xã Đạt chuẩn Nông thôn mới

Lương Phi được tỉnh chọn là một trong xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông ...

25|09|2019

Lương An Trà phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019

Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nô ...

25|09|2019

Sở văn hóa thể thao và du lịch kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí số 6,8 và 16 xã Lương An Trà

Ngày 24/9/2019, Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh An Giang kết hợp cùng Phòng văn hóa huyện Tri Tô ...

22|09|2019

Lương Phi thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với xây dựng nông thôn mới

Lương Phi là một xã miền núi dân tộc. Toàn xã có 2.674 hộ với 10.367 khẩu; trong đó, đồng bào người ...

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn