Hướng dẫn khai báo y tế qua các chốt kiểm dịch tỉnh An Giang

Y Tế - Sức Khỏe

Hướng dẫn khai báo y tế qua các chốt kiểm dịch tỉnh An Giang

06/07/2021

1. Khai báo điện tử và cam kết:

- Tải (Download) phần mềm cài đặt trên điện thoại thông minh (VHD, Bluezone, Ncovi; ưu tiên sử dụng Bluezone), hướng dẫn kèm theo .

- Khai báo y tế trên phần mềm hướng dẫn kèm theo.

- Tải (Download)  Tờ khai y tế  (kèm theo sử dụng quét mã QR trên thiết bị thông minh), in tờ khai và ghi đầy đủ thông tin.

- Đến chốt kiểm dịch (theo khai báo), dùng điện thoại thông minh mở phần mềm (VHD, Bluezone, Ncovi) quét QR và Nộp tờ khai.

Tải về: Hướng dẫn cài đặt phần mền khai báo y tế điện tử

           Tờ khai y tế qua các trạm kiểm soát dịch bệnh tỉnh An Giang

            

2. Khai báo giấy và cam kết:

- Tải (Download) Tờ khai y tế  (giấy qua các trạm kiểm soát dịch bệnh tỉnh An Giang), in tờ khai và ghi đầy đủ thông tin.

 

Tải về: Mẫu Tờ khai giấy qua các trạm kiểm soát dịch bệnh tỉnh An Giang

- Đến chốt kiểm dịch (theo khai báo) nộp tờ khai.

 

Responsive image
 

 

 

 

Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026