Núi Tô: Ngân hàng chính sách xã hội tập huấn cho cán bộ hội đoàn thể

Kinh tế - Xã hội

Núi Tô: Ngân hàng chính sách xã hội tập huấn cho cán bộ hội đoàn thể

01/11/2019

Chiều ngày 31/10/2019, Tại hội trường UBND xã Núi Tô, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tri Tôn tổ chức buổi tập huấn cho cán bộ hội đoàn thể và các tổ trưởng cho 03 xã gồm: Tà Đảnh, Núi Tô và thị trấn Tri Tôn.

Responsive image

          Tại buổi tập huấn các hội đoàn thể xã, thị trấn và các tổ trưởng trưởng  đã được  Ngân hành chính sách xã hội huyện hướng dẫn một số nội dung như: cách ghi giấy đề nghị vay vốn, cách ghi biên lai thu lãi, cách ghi mẫu đăng ký tài khoản, cách ghi giấy ủy quyền, cách ghi mẫu tín dụng, giấy đề nghị thay đổi thông tin chứng minh, biểu mẫu chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn, hướng dẫn bảng kê nộp tiền, hồ sơ pháp lý, bảng kê thu lãi thu tiền gửi và các biễu mẫu khác.

          Thông qua các nội dung tập huấn, đội ngũ cán bộ các hội đoàn thể ủy thác  được bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, chính sách, đối tượng, hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu, hướng dẫn người dân thực hiện tiết kiệm để trả các khoản vay tại địa phương.

Kim Hane

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025