Tri Tôn: Tổng kết Đề án 129, 130 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên

An ninh Quốc phòng

Tri Tôn: Tổng kết Đề án 129, 130 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên

04/11/2020

Chiều ngày 03/11/2020, UBND huyện Tri Tôn tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án 129, 130 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đồng chí Cao Quang Liêm bí thư, chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Responsive image

Qua 4 năm thực hiện đề án 129 và 130 của UBND tỉnh An Giang về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV ) và lực lượng dự bị động viên (DBĐV) trên địa bàn huyện Tri Tôn, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; quốc phòng an ninh được cũng cố. Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển; các chế độ chính sách xã hội luôn được quan tâm, đời sống vật chất tinht hần của lực lượng DQTV, DBĐV ngày càng được cải thiện, chất lượng hiệu quả hoạt động không ngừng được nâng lên.

Tính từ năm 2017 – 2020 huyện Tri Tôn đã xây dựng lực lượng DQTV được 1.970 đồng chí đạt 1,46% so với dân số, trong đó 290 đồng chí là đảng viên. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các xã thị trấn tổ chức tập huấn, huấn luyện đúng theo qui định. Qua đó đã có 12.275 đồng chí tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy rừng tại 11 xã thị trấn.  

Đối với lực lượng DBĐV, hàng năm Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp các đơn vị nhận nguồn kiện toàn tổ chức biên chế quân nhân dự bị đạt 99,74% so với chỉ tiêu, đàm bảo chi trả phụ cấp trách nhiệm đúng theo quy định.,.

Phát biểu chỉ đạo, ông Cao Quang Liêm yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện đề án 129, 130 về Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV, DBĐV nghêm túc có hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và ý thức trách nhiệm của lực lượng DQTV, DBĐV và đề ra các giải pháp cụ thể để xây dựng lực lượng DQTV và DBĐV vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở và tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm; tổ chức đăng ký quản lý, chặt chẽ nguồn DBĐV; quan tâm công tác tạo nguồn phát triển Đảng trong lực lượng DQTV, DBĐV./.

Cẩm Vân

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025