Kiểm tra, đánh giá công tác Phổ cập giáo dục- xóa mù chữ tại xã Châu Lăng

Khoa học - Giáo dục

Kiểm tra, đánh giá công tác Phổ cập giáo dục- xóa mù chữ tại xã Châu Lăng

02/12/2020

Chiều ngày 01 tháng 12 Đoàn kiểm tra về công tác đạt chuẩn Phổ cập giáo dục- xóa mù chữ (PCGD-XMC) Huyện, có buổi kiểm tra, đánh giá công tác PCGD-XMC tại xã Châu Lăng trong năm 2020.

Responsive image

 Trong năm 2020,  xã Châu Lăng đạt chuẩn xóa mù chữ ở mức độ 1, số người biết chữ từ 15 đến 25 tuổi là 2057/2106 người, tỉ lệ 97,6%. Người từ 15 đến 35 tuổi biết chữ  là 4487/5399, đạt tỉ lệ 83,1%, Người từ 15 đến 60 tuổi biết chữ là 6452/10.437, tỉ lệ 61,8% .  Năm học 2019-2020, tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em với 100% trẻ đến trường. PCGD tiểu học tại xã Châu Lăng đạt mức độ 3, Với 265/265 trẻ 6 tuổi vào lớp 1, 205/231 trẻ hoàn thành giáo dục bậc tiểu học, với tỉ lệ 88,7%. PCGD THCS đạt chuẩn mức độ 1, với học sinh tốt nghiệp là 599/755 em, đạt tỉ lệ 79.3%.   Đoàn kiểm tra về công tác đạt chuẩn PCGD-XMC Huyện đánh giá cao công tác PCGD-XMC xã Châu Lăng, có quan tâm đến công tác PCGD- XMC, hồ sơ cập nhật đầy đủ, hồ sơ minh chứng được sắp xếp khoa học, tuy nhiên cơ sở vật chất tại trường THCS vẫn chưa đảm bảo đủ điều kiện cho hoạt động dạy và học, vì một số lớp, phòng học sử dụng từ năm 1998 đến nay đã xuống cấp, bên cạnh đó là chưa có sân chơi, bãi tập cho các hoạt động ngoại khóa, tỉ lệ học sinh bỏ học có giảm, tuy nhiên vẫn còn cao so với mặt bằng chung toàn huyện. Đoàn kiểm tra về công tác đạt chuẩn PCGD-XMC Huyện Tri Tôn yêu cầu cần đổi mới phương pháp dạy học sinh động, lôi cuốn, để hạn chế học sinh bỏ học, đồng thời thực hiện xây dựng kế hoạch PCGD-XMC năm 2021, và những năm tiếp sau, theo hướng bền vững.

Minh Ngọc

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025