Cô Tô thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường

Khoa học - Giáo dục

Cô Tô thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường

06/05/2020

Sau thời gian dài nghỉ phòng chống dịch bệnh, vừa qua, học sinh bậc tiểu học; THCS và THPT trên địa bàn xã Cô Tô trở lại trường. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã Cô Tô sau 3 ngày nhập học, tỷ lệ học sinh ra lớp đạt từ 93,6% trở lên. Trong đó, trường THCS Và THPT Cô Tô 999/1029 em học sinh huy động được cao nhất; trường Tiểu học A Cô Tô là 407/435 và trường Tiểu học B Cô Tô là 696/774 em học sinh.

Responsive image

Bên cạnh đó, nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, các trường học trên địa bàn đã bố trí các điểm rửa tay trước cổng trường và nơi thuận tiện để các em học sinh thực hiện rửa tay thường xuyên. Đồng thời thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch bệnh như: bố trí lệch giờ ra chơi giữa các khối lớp trong trường, căn tin trong trường học bán mang đi không phục vụ tại chỗ, phân chia các khối lớp học phù hợp với tình hình thực tế của từng trường, mang khẩu trang khi vào học, bố trí chỗ ngồi đạt khoảng cách an toàn cho các em học sinh.. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm COVID -19 cho các em học sinh trên địa bàn xã./.

 

 

 

Lê Thảo

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn