Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Kinh tế - Xã hội

Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

26/03/2021

Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Việc giao dịch điện tử là xu hướng tất yếu trong quan hệ giao dịch với các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công thực hiện theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Năm 2020 thực hiện Chương trình công tác của Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) và thực hiện theo lộ trình triển khai DVCTT quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP  ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN: “Đến ngày 31/12/2020, triển khai tại tất cả các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với các đơn vị KBNN trên toàn quốc”.

Với sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành, ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo KBNN Tri Tôn quán triệt công chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, không để tồn đọng, kéo dài và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các đơn vị giao dịch.

Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành, sự hỗ trợ của các Phòng nghiệp vụ KBNN An Giang cùng với sự  phối hợp của các đơn vị tham gia giao dịch, tính đến ngày 31/8/2020  KBNN Tri Tôn đã triển khai DVCTT tới tất cả các đơn vị quan hệ ngân sách thuộc đối tượng bắt buộc phải triển khai, tỷ lệ giao dịch qua DVCTT đạt 100%, trở thành một trong 4 KBNN huyện của hệ thống KBNN An Giang hoàn thành sớm kế hoạch triển khai DVCTT trước 04 tháng so với mục tiêu KBNN đề ra.

Với thao tác đơn giản, quy trình đang được tinh giản dần các thủ tục không cần thiết giúp thời gian giao dịch ngày càng nhanh, tiện lợi, DVCTT được xem  như là “đòn bẩy” giúp công tác kiểm soát chi của KBNN được an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Góp phần tăng thêm tính công khai, minh bạch  thủ tục hành chính trong giao nhận hồ sơ yêu cầu thanh toán qua KBNN từ khâu tiếp nhận, xử lý, từ chối hạch toán, thanh toán đều thể hiện rõ ràng thông qua mail của đơn vị. Giúp lãnh đạo KBNN  kiểm soát, giám sát được tiến độ xử lý công việc của từng công chức, biết được tình trạng hồ sơ đang ở giai đoạn nào để nhắc nhở giao dịch viên lưu ý quan tâm xử lý đúng hạn. Các giao dịch viên giảm bớt thao tác nhập liệu vào các chương trình ứng dụng của KBNN. Đồng thời khi kiểm soát chứng từ điện tử thì giao dịch viên cũng không cần phải đối chiếu mẫu dấu, chữ ký của đơn vị so với mẫu đăng ký tại Kho bạc mà chỉ cần kiểm tra họ tên của lãnh đạo, kế toán trưởng đơn vị so với danh sách đã đăng ký trước đó, góp phần hạn chế  sai sót và các rủi ro khác trong quá trình tác nghiệp của Kho bạc.

Tất cả các hồ sơ yêu cầu thanh toán đối với các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) đều được thực hiện online; chứng từ điện tử được thực hiện không bị ràng buộc về không gian và thời gian: bất cứ nơi nào, không nhất thiết phải đến cơ quan làm việc kể cả ngoài giờ hành chính (nếu có mạng internet);

Các đơn vị giao dịch được cung cấp đầy đủ các thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán thông qua các trạng thái hồ sơ của đơn vị mình do Kho bạc tác nghiệp thông qua Internet online nhanh chóng, chính xác.

Triển khai thành công DVCTT không chỉ giảm được đáng kể thời gian đi lại, giao dịch, giúp chủ đầu tư các đơn vị sử dụng ngân sách tiết kiệm tối đa chi phí văn phòng phẩm, công tác phí,…; góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công mà còn hạn chế được tình trạng giả mạo hồ sơ, chữ ký gây thất thoát tiền của NSNN.

Năm 2021 hệ thống KBNN tiếp tục nâng cấp hệ thống DVCTT theo hướng gia tăng các tiện ích phục vụ các đơn vị ngân sách và chủ đầu tư; cung cấp 11/11 thủ tục thuộc lĩnh vực KBNN thực hiện DVCTT mức độ 4 và 9/9 thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia để cơ bản hình thành KBNN không có khách hàng giao dịch trực tiếp.

          Để tiếp tục thực hiện DVCTT hiệu quả trong thời gian tới các đơn vị giao dịch cần thực hiện một số công việc sau:

          1.Tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giao chữ ký số, chứng thư số, tài khoản chương trình DVCTT của mình được cấp cho người khác quản lý, để lộ thông tin về chứng thư số, tài khoản đăng nhập (mã đăng nhập và mật khẩu) của các thành viên trong đơn vị trên Hệ thống DVCTT của KBNN;

2.Thực hiện cài đặt ứng dụng chương trình cảnh báo rủi ro của KBNN trên thiết bị di động để  giám sát các khoản chi NSNN của đơn vị, kịp thời phát hiện và thông báo cho KBNN nơi giao dịch các khoản chi bất thường;

3. Kiểm soát chặt chẽ số liệu kế toán, thanh toán, số dư tài khoản trên các mẫu đối chiếu định kỳ với kho bạc; khi có thay đổi  nhân sự kịp thời đề nghị thu hồi, cấp mới các tài khoản đăng nhập DVCTT;

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động giao dịch điện tử nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức của đơn vị trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số, tài khoản trong giao dịch chi tiêu ngân sách./.

 

 

Lý Mỹ Hiếu

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025