Tri Tôn tập huấn Công ước Chống tra tấn

Kinh tế - Xã hội

Tri Tôn tập huấn Công ước Chống tra tấn

30/10/2020

Tại huyện Tri Tôn, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, kết hợp Sở Tư pháp tỉnh An Giang và UBND huyện Tri Tôn tổ chức tập huấn Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Gần 300 báo cáo viên cấp huyện, công chức tư pháp huyện; tư pháp hộ tịch, tuyên truyền viên pháp luật 15 xã, thị trấn; tổ trưởng tổ hòa giải, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện tham dự.

Responsive image

Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10/12/1984 và có hiệu lực từ ngày 26/6/1987. Công ước quy định các quốc gia thành viên thực hiện các biện pháp cụ thể về lập pháp, hành pháp, tư pháp hoặc các biện pháp hiệu quả khác nhằm ngăn chặn mọi hành vi tra tấn, thông qua các biện pháp phổ biến thông tin, đào tạo các lực lượng thực thi pháp luật, thường xuyên rà soát các quy định về thẩm vấn và giam giữ Đến nay, Công ước Chống tra tấn đã có 171 quốc gia tham gia. Riêng Việt Nam đã ký tham gia Công ước này ngày 7-11-2013

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu một số nội dung cơ bản của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; đưa ra các ví dụ cụ thể để phân tích hành vi tra tấn, có sự trao đổi, chia sẻ các nội dung của Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, làm rõ một số vấn đề của các đại biểu tham dự hội nghị quan tâm.

Đợt tập huấn nhằm giúp cán bộ công chức và nhân dân huyện Tri Tôn cập nhật kiến thức cần thiết để tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn huyện, góp phần đưa chính sách bảo vệ quyền con người đi vào cuộc sống ngày càng thực chất, hướng tới xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ, văn minh.

Châu Phong

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025