Tri Tôn quan tâm kêu gọi đầu tư khai thác các tiềm năng, thế mạnh để phát triển dịch vụ, du lịch của huyện

Văn hóa, Thể thao, Du lịch

Tri Tôn quan tâm kêu gọi đầu tư khai thác các tiềm năng, thế mạnh để phát triển dịch vụ, du lịch của huyện

23/12/2020

Trong thời gian qua, việc phát triển du lịch nhằm khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của huyện Tri Tôn luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương của huyện quan tâm đầu tư, kêu gọi để phát triển. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ngành, các cấp đã xác định được việc phát triển du lịch là một bước đột phá để thu hút nguồn thu, tạo được việc làm cho người dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, đưa hình ảnh huyện Tri Tôn đến với mọi người trên khắp đất nước.

Responsive image

Để thực hiện được điều đó, huyện Tri Tôn đã tiến hành các bước trong xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch, cụ thể:

Đầu năm 2020, huyện đã hoàn thành công trình xây dựng 16 cây cầu giao thông nông thôn giúp người dân thuận tiện hơn trong việc giao thương cũng như rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, đồng thời đầu tư, nâng cấp các tuyến đường, các hương lộ, mở rộng các tuyến đường dẫn đến khu du lịch trên toàn huyện nhằm thu hút nhà đầu tư đến đầu tư phát triển du lịch của huyện.

Thực hiện công tác thương lượng bồi hoàn đạt hiệu quả cao, để tạo điều kiện cho các điểm phục vụ khách du lịch như sân đua bò hiện nay đã hoàn thành. Một loại hình du lịch mới sẽ được hình thành đó là du lịch kết hợp chơi các môn thể thao địa hình, nhiều môn kết hợp trên khu vực sân đua bò và lòng hồ Soài Chek.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã thực hiện việc kêu gọi đầu tư bằng nhiều hình thức phong phú như mời gọi trực tiếp nhà đầu tư có đầy đủ năng lực vào đầu tư các hạng mục dành cho việc phát triển du lịch bền vững như: đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh, du lịch trong cộng đồng, du lịch kết hợp nông nghiệp, du lịch lịch sử - cách mạng, du lịch ẩm thực, du lịch văn hóa thể thao khu vực Soài Chek…

Song song đó, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn cũng đã giao cho Đài truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục “Tri Tôn kêu gọi đầu tư” gửi đến các doanh nghiệp có quan tâm trong cả nước, có nhiều địa điểm được ưu tiên đầu tư như: Soài So, Ô Tà Sóc, Soài Chek, Nhà Mồ Ba Chúc và nhiều địa danh nổi tiếng khác.

Ngoài ra, huyện luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi trong thủ tục hành chính, thực hiện các chính sách ưu đãi để các nhà đầu tư thuận lợi trong việc đầu tư phát triển du lịch huyện Tri Tôn.

Hiện nay, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tập trung quảng bá hình ảnh huyện về các điểm du lịch như các hồ, các khu di tích, các làng nghề truyền thống bằng nhiều hình thức như: làm bản đồ du lịch, bảng chỉ dẫn khu di tích và cẩm nang du lịch của huyện... nhằm kêu gọi các nhà đầu tư tập trung phát triển du lịch, từng bước nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong toàn huyện./.

NGUYỄN HÙNG

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025