Đại hội đại biểu đạo hội Tứ ân hiếu nghĩa lần thứ III

Kinh tế - Xã hội

Đại hội đại biểu đạo hội Tứ ân hiếu nghĩa lần thứ III

07/11/2020

Trong 2 ngày 5 và 6/11, tại chùa Tam Bửu - Phi Lai, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, đã diễn ra Đại hội Đạo Hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có bà Trần Thị Minh Thu, Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và các Tôn giáo khác, ông Lê Văn Phước, UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Tiếc Hùng, UVBTV Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, ông Cao Quang Liêm, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cùng đông đảo lãnh đạo tỉnh, huyện, các ban ngành đoàn thể và 160 đại biểu tín đồ tham dự.

Responsive image

Nhiệm kỳ vừa qua, toàn đạo đã đạt được nhiều thành tựu trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ban Đại diện Đạo hội đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch Đạo sự đã đề ra và giữ vững ổn định các thành quả của các hoạt động Đạo sự. Các sinh hoạt, hoạt động tôn giáo tại các Gánh đạo, cơ sở thờ tự và nhà thân bằng được duy trì, sinh hoạt theo truyền thống. Các hoạt động từ thiện - xã hội đã có những đóng góp tích cực thể hiện trên các mặt: chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội…đã góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Công tác tổ chức các ngày lễ trọng của Đạo từng bước được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, hằng năm thu hút hàng chục ngàn khách thập phương đến cúng viếng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, việc tổ chức thực hiện công trình trùng tu di tích chùa Tam Bửu được Ban Đại diện Đạo hội tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành đúng theo kế hoạch đã đề ra. Công tác thu, chi cho việc trùng tu, xây dựng công trình chùa Tam Bửu đúng nguyên tắc tài chính, được công khai, minh bạch.

Trong nhiệm kỳ III (2020 - 2025), Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa tiếp tục phát huy đạo pháp “Hành Tứ ân - Sống Hiếu nghĩa - Vì đại đoàn kết toàn dân tộc”, tập trung đào tạo đội ngũ kế thừa có phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ năng lực am hiểu việc đạo, làm tốt việc đời; hỗ trợ các Gánh hoạt động đúng hiến chương, quy chế, nội qui và pháp luật, giữ gìn phát huy truyền thống đạo pháp của dân tộc; hoạt động tín ngưỡng bình thưởng; hưởng ứng thực hiện tốt phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; mỗi trưởng Gánh là tấm gương sáng, chăm lo phát triển đạo; xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết với các tôn giáo, đạo đời, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng.

Đại Hội lần III Đạo Hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa nhiệm kỳ 2020-2025 đã suy cử 16 vị là thành viên Đạo Hội. Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân trong Đạo Hội có thành tích nổi bật trrong thời gian qua.

Châu Phong

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025