HĐND huyện Tri Tôn nâng cao chất lượng hoạt động

Kinh tế - Xã hội

HĐND huyện Tri Tôn nâng cao chất lượng hoạt động

22/09/2020

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.

Responsive image

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND huyện không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nổi bật là việc đổi mới các kỳ họp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri và nhiều hoạt động khác của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu của HĐND. Các hoạt động đối ngoại, trao đổi kinh nghiệm, giao ban, bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp huyện, xã được quan tâm.

Một trong những hoạt động nổi bật của HĐND là việc tổ chức các Kỳ họp. Chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định những vấn đề lớn tác động tích cực đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân địa phương và đồng thời thể hiện vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan, phó bí thư huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện chia sẻ.”Để một kỳ họp thành công, Thường trực HĐND chủ động xây dựng kế hoạch, dự kiến chương trình kỳ họp, tổ chức hội nghị liên tịch với lãnh đạo UBND, Ban thường trực UBMTTQVN huyện, các Ban của HĐND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung kỳ họp, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp, quy định cụ thể thời gian hoàn thành các văn bản trình kỳ họp đảm bảo đúng quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 14 kỳ họp (trong đó có 5 kỳ họp bất thường) thông qua 98 nghị quyết gồm: 29 nghị quyết về nhân sự, 21 nghị quyết về hoạt động của HĐND, 48 nghị quyết quan trọng khác của địa phương thuộc các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội, lĩnh vực thực thi pháp luật, quốc phòng an ninh, đặc biệt là nghị quyết đề nghị công nhận thị trấn Tri Tôn đạt tiêu chí đô thị loại IV, Ba Chúc, Cô Tô đạt tiêu chí đô thị loại V và nâng xã Cô Tô lên thị trấn”.

Tại các kỳ họp hoạt động Chất vấn cũng được tiền hành thường xuyên. Thông qua đó thể hiện chức năng giám sát của HĐND các cấp. Đây cũng là hoạt động luôn được đông đảo cử tri, nhân dân chú ý theo dõi, thể hiện rõ được vai trò, vị thế, trách nhiệm của HĐND - cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương thể hiện quyền và trách nhiệm của từng đại biểu HĐND cũng như trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan chức năng. Trên cơ sở ý kiến của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, đại biểu, các Ban HĐND và cử tri, Thường trực HĐND tổng hợp, lựa chọn những vấn đề bức xúc nhất, được dư luận quan tâm nhiều để đưa ra chất vấn, thảo luận tại hội trường. Qua các kỳ họp đã chất vấn 53 lượt ngành, xã và Chủ tịch UBND huyện. Hoạt động chất vấn đã thật sự trở thành diễn đàn tác động giải quyết nhiều vấn đề lớn, bức xúc của cử tri góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ngoài ra hoạt động tiếp xúc cử tri là hoạt động  mang tính bắt buộc của đại biểu HĐND. Đây là hình thức chủ yếu để đại biểu HĐND thực hiện việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; đồng thời, sau mỗi kỳ họp HĐND, báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của HĐND, vận động và cùng Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó. Thời gian qua, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện đã được quan tâm tổ chức đúng theo quy định, từng bước đổi mới, cải tiến về hình thức, nội dung, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức 274 lượt điểm tiếp xúc cử tri (trong đó có 01 điểm tiếp xúc chuyên đề phát triển du lịch của huyện, 04 điểm tiếp xúc theo nhóm, đối tượng thanh niên và phụ nữ) với 442 ý kiến, nội dung liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, du lịch, môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụm tuyến dân cư; chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, giáo dục, văn hóa, xã hội, dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, trật tự an toàn xã hội… được cử tri quan tâm nhiều nhất. Những vấn đề trên đã được UBND huyện và các ban, ngành liên quan trả lời và tổ chức thực hiện 375/442 ý kiến đạt 84,8%; các ý kiến còn lại đang thực hiện và được ghi nhận.

Thường trực HĐND luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với đại biểu và Tổ đại biểu HĐND huyện để nắm được những thông tin cần thiết nhằm thực hiện những công việc điều hòa, phối hợp của mình với các ban, ngành huyện góp phần tích cực giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Thực hiện chuyên mục “HĐND với cử tri” trên đài truyền thanh huyện. Tổ chức cho đại biểu HĐND huyện học tập kinh nghiệm ở một số tỉnh.

 Nhìn chung, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, tổ đại biểu HĐND huyện đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, cách thức điều hành, quy trình tiến hành kỳ họp, sắp xếp thời gian và nội dung làm việc khoa học, phát huy tính dân chủ, tạo tâm lý thoải mái, hợp tác, phối hợp tốt của các cơ quan liên quan, qua đó đạt hiệu quả hoạt động cao. Thông qua các hoạt động, HĐND huyện kiến nghị nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, tỉnh được giải quyết góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

“Thời gian tới, HĐND huyện tiếp tục đổi mới công tác điều hành kỳ họp theo hướng tạo điều kiện để đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm tham gia thảo luận, góp ý thẳng thắn về nội dung các đề án, các tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời, gợi ý, định hướng xem xét những vấn đề còn những ý kiến khác nhau; năng động trong điều hành, dành thời gian thỏa đáng cho thảo luận, tranh luận và chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp đưa ra giải pháp hợp lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, bà Nguyễn Thị Phương Lan, phó bí thư huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện chia sẻ.

Châu Phong

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025