Tri Tôn thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp

Kinh tế - Xã hội

Tri Tôn thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp

16/03/2020

Nhằm thúc đẩy lập thành tích phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp cho các tổ chức, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Responsive image

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, có trách nhiệm. đặc biệt là người đứng đầu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, đơn vị, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, gắn liền sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của huyện. UBND huyện Tri Tôn vừa phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Mục đích của đợt thi đua nhằm phát động phong trào sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XI và mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch. Bảo đảo chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo điều kiện để huyện phát triển ở những năm tiếp theo.

Nội dung đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp lần này, bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Cao Quang Liêm yêu cầu từng địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung vào các mục tiêu, chỉ tiêu vượt mức các nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ đề ra. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc “nói đi đôi với làm”. Tập trung chỉ đạo, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, góp phần thức đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các cấp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí minh gắn với tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

          Các đơn vị hành chính, quản lý nhà nước, UBND 15 xã thị trấn đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tích cực đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp. Duy trì, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự hài lòng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, cán bộ công chức, viên chức.

Từng chi đảng bộ trong huyện thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 94 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cơ quan hành chính các cấp tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trogn các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị 07/2013 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tập trung tuyên truyền sâu rộng đợt thi đua có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung trong các phong trào phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị và địa phương. Biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. đồng thời phê bình đối với tập thể, cá nah6n chưa thực hiện tốt, còn lơ là, khắc phục những tồn tại, góp phần tạo động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội giai đoạn 2020 – 2025. Từng cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện tốt.

Responsive image

Đồng chí Cao Quang Liêm bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện yêu cầu 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đều đăng ký công trình, phần việc thi đua. Từng đồng chí lãnh đạo phải suy nghĩ thực hiện những công trình có ý nghĩa đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Các xã thị trấn quan tâm chủ đề của năm 2020 mà huyện đặt ra là năm giáo dục và các vấn đề an sinh xã hội, tập trung các công trình chỉnh trang trường lớp, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, xây dựng cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp. các ngành huyện quan tâm giải quyết dứt điểm những tồn đọng.

Thời gian đăng ký thi đua chậm nhất ngày 12/3/2020, thời gian nộp báo cáo thành tích thi đua gửi về Phòng Nội vụ huyện chậm nhất ngày 15/6/2020 để khen thưởng. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện sẽ xét chọn các thứ hạng nhất, nhì, ba đối với 2 khối thi đua xã thị trấn và các ngành đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp để khen thưởng bằng hiện vật là một công trình an sinh xã hội. Riêng các cá nhân đạt thành tích tiêu biểu cũng sẽ được xét khen thưởng.

Châu Phong

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn