Công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Tri Tôn

An ninh Quốc phòng

Công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Tri Tôn

30/12/2020

Thực hiện Kế hoạch số 630/KH-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ.

Kết quả thực hiện như sau: (theo Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Tri Tôn)

1. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ:

- Ban an toàn giao thông huyện phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, thực hiện các quy định xử phạt hành chính theo quy định của Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

- Tăng cường quản lý phạm vi đất dành cho đường bộ, hai đầu cầu cống, dưới các cầu cạn, tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, và xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm hoặc sử dụng trái phép đất đường bộ và hành lang đường bộ.

- Xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ như trông giữ xe trái phép, bán hàng, họp chợ trên lòng lề đường, trên cầu, xây dựng lều quán, bảng hiệu, mái che, bục, bệ vuốt lối đi lên vỉa hè vi phạm công trình giao thông, và hành lang đường bộ.

- Các ban an toàn giao thông xã tổ chức được hơn 80 buổi với hơn 2.800 người tham dự tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 46/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về các quy định xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm lĩnh vực giao thông đường bộ.

2. Công tác chủ trì, phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm trong hành lang an toàn đường bộ:

Xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai thực hiện công tác giải tỏa lòng lề đường, trên cầu cống, xử lý vi phạm theo Nghị định 46/NĐ-CP và cưỡng chế các hành vi chống đối, các đơn vị phối hợp là các thành viên Ban an toàn giao thông xã phối hợp với đội Thanh tra giao thông huyện. Công an xã tiến hành tuần tra, kiểm soát trên 250 cuộc trên các trục đường giao thông địa bàn huyện, phối hợp với Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an huyện Châu Thành giải tỏa lộ giới khu vực cầu số 10, Công an các xã: xã Tà Đảnh (20 cuộc với 22 người tham dự), xã Lương An Trà (15 cuộc với 17 người tham dự), xã Châu Lăng (17 cuộc với 20 người tham dự), … giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường nội ô thị trấn Tri Tôn 60 cuộc với 20 người tham dự.

3. Công tác chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ:

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, và Thông tư số 05/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

- Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh An Giang ban hành quy định về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ có triển khai thực hiện với ý thức chấp hành cao của người dân; Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp một số ít hộ dân chưa nhận thức cao về vi phạm hành lang đường bộ nên còn tự ý lấn chiếm ảnh hưởng an toàn giao thông và trật tự an toàn giao thông.

- Việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường còn nhiều hạn chế, còn nhiều trường hợp tự ý xâm hại công trình giao thông như lấn chiếm lòng, lề đường, san lấp mương thoát nước dọc để dựng quán, kho, chuồng chăn nuôi gia súc… v v, đào đường để đặt ống nước, bơm nước, sử dụng lề, ta luy để trồng cây che khuất tầm nhìn, công tác phát hiện nhắc nhở việc xây dựng nhà lều quán lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ còn chậm, thiếu nên khi công trình hình thành việc động viên, cưỡng chế gặp nhiều khó khăn.

Qua công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của nhà nước về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, trong thời gian qua trên địa bàn huyện có khoảng 230 trường hợp xây dựng lấn chiến hành lang an toàn giao thông trong đó có 19 vụ xây dựng nhà, 211 vụ dựng lều quán trên lòng lề đường; UBND huyện đã phối hợp cùng các đơn vị có liên quan liến hành lập biên bản và xử lý buộc tháo dỡ đã xong.

VÕ VĂN THANH

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025