Tri Tôn họp tổ đại biểu HĐND tỉnh

Kinh tế - Xã hội

Tri Tôn họp tổ đại biểu HĐND tỉnh

12/06/2020

Sáng ngày 11/06/2020 tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị số 7 huyện Tri Tôn vừa tổ chức họp cùng các cơ quan ban ngành huyện Tri Tôn để thảo luận lấy ý kiến đóng góp các dự thảo, tờ trình trước kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh An Giang

Sau khi thông qua tóm tắt các báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2020. Nội dung các tờ trình dự kiến được trình trong kỳ họp. Các ngành huyện Tri Tôn tham gia đóng góp nhiều ý kiến về phương hướng, giải pháp thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh, trong đó tập trung kiến nghị nhiều giải pháp thực hiện trên điạ bàn huyện Tri Tôn như: tỉnh cần quan tâm đầu tư thêm các hồ chứa nước vùng cao để giúp người dân phát triển nông nghiệp khu vực ven các chân núi; Cần có các biện pháp bảo tồn các loại cây đặc thù tại địa phương tránh khai thác tràn lan như: cây Châm, Thốt Nốt, Giáng hương… sớm nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp đoạn Tri Tôn vàm rầy thuộc tỉnh lộ 958 để phục vụ hạ tầng phát triển công nghiệp, nông nghiệp của huyện; đầu tư tuyến đường cặp Kênh Mới nối tuyến Tri Tôn -Vàm Rầy đến quốc lộ N1 (cặp kênh Vĩnh tế) dài khoản 12km để phân luống giao thông, vận chuyển hàng hóa và phát triển du lịch tại vùng huy hoạch lúa mùa nổi của huyện, tạo đà cho các xã vùng xâu và biên giới của huyện phát triển; hỗ trợ huyện trong việc di dời chợ tri Tôn; cùng một số ý kiến về lĩnh vực quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và khai thác tài nguyên khoán sản, hộ tịch…

Thường trực HĐND huyện Tri Tôn và tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của cơ ngành cấp huyện để trình kỳ họp HĐND tỉnh An Giang tại kỳ họp thứ 15  năm 2020.

Anh Tuấn

Đại hội thi đua yêu nước huyện Tri Tôn lần thứ VI (2020-2025)