Sổ tay tìm hiểu một số quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19

Y Tế - Sức Khỏe

Sổ tay tìm hiểu một số quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19

13/08/2021

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 21 tháng 11 năm 2007. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008. Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 gồm có 6 Chương với 64 Điều

Responsive image

Đính kèm' Sổ tay tìm hiểu một số quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19

Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026