HĐND huyện giám sát UBND về nguồn vốn cho vay hộ nghèo

Kinh tế - Xã hội

HĐND huyện giám sát UBND về nguồn vốn cho vay hộ nghèo

17/10/2019

Ngày 16/10/2019, thường trực HĐND huyện Tri Tôn do ông Phan Văn Sương, chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn vừa tổ chức giám sát chuyên đề đối với UBND huyện Tri Tôn về hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Responsive image

          Tính đến ngày 30/9/2019 tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách của ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt 284.287 triệu đồng. trong đó dư nợ các chương trình tín dụng nguồn vốn trung ương chiến 97,4%, dư nợ các chương trình nhận vốn ủy thác của địa phương chiến 2,6%. Từ năm 2015 đến nay, hàng năm UBND huyện đều ủy thách nguồn vốn ngân sách qua ngân hàng chính sách xã hội cho vay hộ nghèo đến nay tổng dư nợt  trên 4 tỷ 63 triệu đồng với 118 hộ được vay. Ngoài ra UBND huyện Tri Tôn đã thành lập Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện đúng quy định, toàn bộ chủ tịch UBND 15 xã tị trấn đều là thành viên hội đồng quản trị. Thực hiện phương thức ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội đã phát huy hiệu quả tích cực. Các hội đoàn thể nhận ủy thác tích cực kiểm tra giám sát giúp đỡ các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả. Qua giám sát UBND huyện cũng đề nghị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh bổ sung nguồn vốn cho vay hàng năm, nâng định mức cho vay để đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách. Đề nghị UBND tỉnh xem xét xử lý xóa nợ đối với khoản vay chương trình xuất khẩu lao động vì hiện nay người vay có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng trả nợ.

          Đoàn giám sát ghi nhận những khó khăn đề xuất kiến nghị của UBND huyện và các xã thị trấn. Yêu cầu UBND huyện và xã thị trấn phát huy tinh thần trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc để thực hiện tốt các chương trình tín dụng cho đối tượng chính sách, nhằm thực hiện tốt an sinh xã hội tại địa phương./.

Châu Phong

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn