Tri Tôn họp tổ đại biểu HĐND tỉnh

Kinh tế - Xã hội

Tri Tôn họp tổ đại biểu HĐND tỉnh

11/11/2020

Chiều ngày 10/11/2020 tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị số 7 huyện Tri Tôn vừa tổ chức họp cùng các ban ngành huyện Tri Tôn để thảo luận lấy ý kiến đóng góp các dự thảo, tờ trình trước kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh An Giang..Ông Phan Thanh Tùng trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, ông Cao Quang Liêm, bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tri Tôn đến dự.

Responsive image

Sau khi thông qua tóm tắt dự thảo các báo cáo, tờ trình  dự kiến được trình trong kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm. Các ngành huyện Tri Tôn tham gia đóng góp một số ý kiến như bổ sung Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và danh mục dự án có thu hồi đất, có sử dụng đất trồng lúa (không thu hồi đất) năm 2021 thêm 2 danh mục trên địa bàn huyện Tri Tôn là Khu đô thị sao mai hướng đông thị trấn Tri Tôn,và trụ sở Liên đàon lao động huyện. Sớm đóng lắp 6 bãi rác quá tải, quá thời gian sử dụng trên địa bàn huyện. Cần bổ sung thêm phương hướng năm 2021, quy hoạch phát triển du lịch Tà Pạ. Đề nghị tiếp tục cấp kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tạo quỹ đất để hợp tác xã xây dựng trụ sở, hỗ trợ các hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgrap, cấp mã Code truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đầu tư thêm 2 hồ chức nước ở xã An Tức và Ba Chúc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cần quy hoạch và quản lí vùng nuôi chim Yến. Đề nghị rà soát diện tích đất  rừng chuyển sang trồng lúa ổn định khu vực xã Lương An Trà để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Cần tháo gỡ khó khăn thực hiện đề án công an chính quy về phụ trách xã về các chế độ phụ cấp, tiền lương….

Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các ngành  huyện để trình kỳ họp HĐND tỉnh An Giang tại kỳ họp thứ 18 năm 2020.

Châu Phong

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025