Tri Tôn chuẩn bị kỳ họp HĐND lần thứ 16

Kinh tế - Xã hội

Tri Tôn chuẩn bị kỳ họp HĐND lần thứ 16

09/10/2020

Thường trực HĐND huyện Tri Tôn vừa tổ chức cuộc hợp với mặt trận tổ quốc và các ngành có liên quan để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND huyện lần thứ 16 nhiệm kỳ 2016 – 2021, và kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND huyện.

Responsive image

          Kỳ họp lần 16 sẽ tổ chức trong 2 ngày 15 và 16/12/2020. kỳ hợp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết  HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, xem xét ra nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Phê chuẩn dự toán  thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương huyện Tri tôn năm 2021. Phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển. Chất vấn và trả lời chất vấn một số vấn đề lien quan đến nông nghiệp, du lịch, giáo dục, an ninh trật tự, kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 14. kỳ họp dự kiến thong qua 16 báo cáo và tờ trình. Trước và sau kỳ họp  sẽ có 2 đợt đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri 15 xã thị trấn. Thường trực và các ban HĐND huyện cũng tiến hành giám sát, khảo sát một số đơn vị, địa phương để làm rõ một số vấn đề còn tồn tại, và định hướng phát triển trong thời gian tới. Riêng kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND huyện sẽ được tổ chức trong quí I/2020.

          Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện yêu cầu UBND, ủy ban mặt trận Tổ quốc, các ban HĐND các ngành có lien quan sớm hoàn thành các báo cáo năm 2020 và cả nhiệm kỳ, dự thảo các tờ trình, và nghị quyết sẽ thông qua tại kỳ họp. Yêu cầu báo cáo cần ngắn gọn có trọng điểm trọng tâm, đánh giá được thành tựu, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân và giải pháp thực hiện thời gian tới.

Châu Phong

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025