Chùa Tropeangtrao ngụ ấp NinhThuận xã An Tức tổ chức sơ kết lớp 2 và lớp 3 Pali

Khoa học - Giáo dục

Chùa Tropeangtrao ngụ ấp NinhThuận xã An Tức tổ chức sơ kết lớp 2 và lớp 3 Pali

30/09/2020

Tối 29/9/2020, chùa Tropeangtrao ngụ ấp NinhThuận xã An Tức tổ chức sơ kết lớp 2 và lớp 3 Pali , tham dự có các hòa thượng, thượng tọa, các vị sư sãi đến từ các chùa Soài So, Sà Lôn, Tà Pạ cùng các phật tử trên địa bàn xã.

Responsive image

Sau thời gian thực học và thầy đứng giảng chính là các vị sư sãi có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng về chữ Pali đến truyền đạt cho từng bộ môn cho tăng sinh, cùng với 13 môn học như tập làm văn, toán, tiếng anh, tôn giáo, giáo lí, chương trình nghe viết, dịch thuật,... Theo đó chùa Chruos-pok ấp Ninh Lợi chiêu sinh lớp 2 Pali được 10 tăng sinh, Chùa Tropeang-trao chiêu sinh lớp 3 Pali được 13 tăng sinh . Kết quả, chùa tổ chức thi giữa kì trong 2 ngày, mức thang điểm 10 đối với 1 môn học, đánh giá kết quả học lực cho tăng sinh và khen thưởng động viên tinh thần từ cao đến thấp cho học viên của 2 lớp. Để công bằng và tính dân chủ nhà chùa có thành lập hội đồng chấm thi, hội đồng kiểm tra của lớp.

  Dịp này, nhà chùa cũng đã khen thưởng cho 05 tăng sinh/lớp vì đạt thành tích xuất sắc trong học tập và trao phần thưởng khuyến khích cho các tăng sinh còn lại nhằm động viên, khích lệ tinh thần trong kì thi cuối mang được kết quả tốt hơn.

Thươne

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025