Tri Tôn đại biểu HĐND tỉnh khảo dự án hỗ trợ sản xuất chương trình 135

Kinh tế - Xã hội

Tri Tôn đại biểu HĐND tỉnh khảo dự án hỗ trợ sản xuất chương trình 135

08/07/2020

Ngày 7/7/2020 tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 7 tiến hành khảo sát 2 xã An Tức, Núi Tô và làm việc với phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Tri Tôn về kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc chương trình 135 giai đoạn 2018 – 2020 theo nghị quyết số 15 của HĐND tỉnh An Giang.

          Tổng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ huyện Tri Tôn thực hiện dự án giai đoạn 2018 – 2020 là 7 tỷ 24 triệu đồng. Cụ thể năm 2018 có 8 dự án triển khai ở 10 xã dân tộc có 337 hộ tham gia, tổng kinh phí trên 4 tỷ 326 triệu đồng, trong này vốn chương trình 135 hỗ trợ trên  3 tỷ 452 triệu, còn lại là vốn đối ứng của dân. Năm 2019 có 5 dự án triển khai với 195 hộ tham gia, tổng kinh phí 2 tỷ 92 triệu đồng, trong này vốn chương trình 135 hỗ trợ là 1 tỷ 670 triệu đồng còn lại là đối ứng của dân. Năm 2020 được phân bổ 1 tỷ 761 triệu đồng, hiện đang tiến hành xây dựng dự án. Các dự án triển khai gồm chăn nuôi bò vỗ béo, chăn nuôi dê sinh sản, dê thịt, chăn nuôi heo thịt, nôi gà, phát triển sản xuất làng nghề truyền thống, trồng cây dược liêu, tổ sạ lúa bón phân. Qua đánh giá có 4 dự án phát huy hiệu quả là chăn nuôi bò vỗ béo, dê sinh sản, dê thịt và dịch vụ sạ lúa, phun xịt bón phân, đã giải quyết việc làm nhàn rỗi tại địa phương. Riêng dự án ch8an nuôi heo gặp nhiều khó khăn do dịch tả heo Châu Phi

          Qua làm việc, phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện cũng kiến nghị nâng múc hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đối với dự án chăn nuôi bò, vì chi phí mua bò giống là trên 15 triệu đồng, trong khi dự án chỉ hỗ trợ 8 triệu. UBND các xã thị trấn cần phân công cán bộ theo dõi giám sát phải phù hợp và có chuey6n môn an hiểu kỹ thuật. Tỉnh sớm chuyển nguồn kinh phí ngay từ đầu năm tạo điều kiện cho địa phương chủ động xây dựng dự án.

          Đoàn giám sát ghi nhận các đề xuất kiến nghị, đồng thời yêu cầu phòng nông nghiệp cần đề xuất mức hỗ trợ cụ thể cho từng loại dự án đề tổ đại biểu HĐND tỉnh có căn cứ trình kỳ họp HĐND tỉnh và các ngành có liên quan giải quyết.

Châu Phong

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025