Tri Tôn 3 trường THCS, THPT sẽ đạt chuẩn quốc gia năm 2021

Khoa học - Giáo dục

Tri Tôn 3 trường THCS, THPT sẽ đạt chuẩn quốc gia năm 2021

04/03/2021

Ngày 4/3/2021 bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang làm việc với huyện Tri Tôn về tình hình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021 trên địa bàn huyện.

Responsive image

Năm 2020 với chủ đề hành động năm giáo dục và các vấn đề an sinh xã hội, huyện Tri Tôn đã tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ cơ sở vật chất chỉnh trang trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, qua đó đã công nhận thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số toàn huyện hiện có 18 trường đạt chuẩn. Trong này có 1 trường THPT, 5 trường THCS, 7 trường tiểu học, 5 trường mầm non.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đánh giá cao sự quan tâm của UBND huyện Tri Tôn thời gian qua đã đầu tư đúng mức cho giáo dục, nhất là công tác vận động xã hội hóa hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học cho các trường. qua đó mong muốn UBND huyện Tri Tôn tiếp tục vận động xã hội hóá hỗ trợ kinh phí cho trường THPT Ba Chúc bổ sung đầu sách thư viện, tạo quỹ đất và kinh phí xây dựng thêm nhà vệ sinh. Ban giám hiệu trường cần hoàn thiện các kế hoạch, hồ sơ minh chứng sớm để sở giáo dục thành lập đoàn thẩm tra công nhận. Đối với 2 trường THCS, đề nghị phòng giáo dục và đào tạo huyện tiếp tục đôn đốc chỉ đạo sâu sát, hướng dẫn các trường thực hiện đạt 5 tiêu chuẩn. Để đến cuối năm 2021, 3 trường này được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đối với trường THPT Nguyễn Trung Trực, Sở giáo dục đào tạo đã ghi vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phấn đấu sẽ đạt chuẩn quốc gia vào năm 2023.

Châu Phong

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025