Hội thảo “Giải pháp thực hiện tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị”

Kinh tế - Xã hội

Hội thảo “Giải pháp thực hiện tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị”

04/12/2019

Chiều ngày 3/12/2019, UBND huyện Tri Tôn tổ chức hội thảo “Giải pháp thực hiện tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị”.

Thời gian qua, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới của huyện Tri Tôn đạt được những thành tựu đáng kể. cụ thể toàn huyện tỷ lệ đảng viên nữ chiếm 34,02%; cấp trưởng, phó khối đảng, mặt trận và các tổ chức  chính trị xã hội chiếm 33,33%; cấp trưởng, phó các phòng ban thuộc UBND huyện chiếm tỷ lệ 28,12%.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với quy hoạch cấp huyện, cán bộ nữ trong cấp ủy là 20,73%; ban thường vụ cấp ủy là 16%; cán bộ chủ chốt là 27,77%.

          Đối với quy hoạch cấp cơ sở: cán bộ nữ trong cấp ủy cơ sở là 37,25% ban thường vụ cấp ủy là 28,57%; cán bộ chủ chốt là 30,92%.

Để đạt được kế hoạch theo quy hoạch. Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc, đồng thời tập trung thảo luận một số vấn đề như: các giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025; vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc nâng cao nhận thức nhân dân và cử tri về giới, xóa bỏ định kiến giới; vai trò tham mưu của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong công tác cán bộ nữ; vai trò của cấp ủy cơ sở trong công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ cho các vị trí lãnh đạo, quản lý, công tác lãnh đạo của cấp ủy về việc lồng ghép giới vào cơ cấu cấp ủy và ứng cử viên là đại biểu HĐND cấp xã...

Hội thảo lần này nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện Bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới. đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội trong giai đoạn hiện nay./.

 

 

Cẩm Vân

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn