Thường trực HĐND huyện giám sát hoạt động của HĐND xã Châu Lăng trong 9 tháng của năm 2020

Kinh tế - Xã hội

Thường trực HĐND huyện giám sát hoạt động của HĐND xã Châu Lăng trong 9 tháng của năm 2020

22/10/2020

Chiều ngày 21 tháng 10, Thường trực HĐND huyện có buổi giám sát về hoạt động của HĐND xã Châu Lăng trong 9 tháng của năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021), Ông Men Sây Ma - PCT HĐND huyện đến tham dự.

Responsive image

Trong 9 tháng của năm 2020,  Thường trực HĐND xã Châu Lăng đã chủ động, tích cực triển khai các mặt hoạt động, thực hiện tốt vai trò; hoạt động bảo đảm đúng thẩm quyền, có hiệu quả, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân. Xây dựng kế hoạch tổ chức cho ĐB HĐND xã tiếp xúc cử tri tại 9 ấp, với 493 người dân đến tham dự, qua đó đã đóng góp 22 ý kiến trong các lĩnh vực ASXH, làm lộ nông thôn, phát triển kinh tế… HDNĐ xã Châu Lăng phối hợp chặt chẽ với UBND, MTTQ xã, trong việc triển khai nghị quyết kỳ họp… Từ đầu năm đến nay đã ban hành 4 quyết định, 9 kế hoạch, 20 báo cáo, và 1 tờ trình, 4 nghị quyết, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. các Ban của HĐND xã luôn mời các công chức có chuyên môn liên quan đến vấn đề cần thẩm tra tham dự, để phân tích, làm rõ từng vấn đề, nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm tra.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan - Phó bí thư huyện ủy Tri Tôn, Chủ tịch HĐND huyện, đánh giá cao hoạt động của HĐND xã Châu Lăng, công tác lưu trữ hồ sơ thực hiện tốt, công tác giám sát có những nội dung mới, sát với thực tiễn địa phương… Bên cạnh đó, Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan yêu cầu thường trực HĐND xã Châu Lăng quan tâm thêm việc tiếp thu ý kiến cử tri, các kết hoạch kỳ họp cần thông qua Ban thường vụ Đảng ủy, Ban pháp chế của xã cần nghiên cứu sâu các văn bản pháp luật, nhất là ANTT, tư pháp, hộ tịch, địa chính… Bên cạnh đó, là cần làm đề cương hướng dẫn báo cáo, cho các đơn vị được giám sát, để hoạt động giám sát đi vào trọng tâm.

Minh Ngọc

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025