Thông qua Đề án "Đề nghị công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV"

Kinh tế - Xã hội

Thông qua Đề án "Đề nghị công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV"

06/05/2020

Ngày 05 tháng 5 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp lần thứ 13 (bất thường) đã thông qua Nghị quyết về việc Thông qua Đề án "Đề nghị công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV".

Responsive image

Theo đó, Đề án "Đề nghị công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV" cơ bản tuân thủ theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc phân loại đô thị. Việc đề nghị công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV là rất cần thiết, phù hợp với định hướng quy hoạch kinh tế - xã hội, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An Giang, Chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang và các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tri Tôn.

Qua đó, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ và các thủ tục có liên quan trình Bộ Xây dựng theo quy định./.

VŨ HÙNG

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026