Tri Tôn họp HĐND thứ 2 khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Hoạt động HĐND - UBND

Tri Tôn họp HĐND thứ 2 khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

26/08/2021

Ngày 26/8/2021 HĐND huyện Tri Tôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết về kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, bằng hình thức trực tuyến tại 16 điểm cầu: huyện và 15 xã, thị trấn.

Responsive image

Ông Đỗ Tấn Kiết, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, đồng chí Cao Quang Liêm, bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện đến dự.

6 tháng đầu năm tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Nhưng với sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện vừa phòng chống dịch bệnh, vừa chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư. Từ đó đưa kinh tế - xã hội huyện tiếp tục phát triển ở mức hợp lý. Huyện đã kêu gọi được 4 dự án đầu tư các ngành nghề xây xát lúa gạo, sản xuất giống cá tra, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Giá trị công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 286 tỷ 327 triệu đồng, tăng 5,74% so cùng kỳ. Thương mại dịch vụ đã cấp giấy phép kinh doanh hành nghề cho 167 cơ sở sản xuất kinh doanh với tổng số vốn 39,396 tỷ đồng. Về nông thôn mới đến nay có 4 xã được công nhận đạt chuẩn. Tổng thu ngân sách nhà nước 467,220 tỷ đồng, đạt 80,11% so dự toán tỉnh giao. Văn hóa xã hội đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, lao động tự do bị ảnh hưởng dịch bệnh. Trong này tiếp nhận và cấp phát quà hỗ trợ Covid-19 trên 7 tỷ đồng. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được bảo đảm, giao quân đạt chỉ tiêu và chất lượng. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt là huyện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 Kỳ họp đã thông qua 8 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, quy chế hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026, chương trình giám sát năm năm 2022 của HĐND, thành lập các đoàn giám sát chuyên đề, nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Những tháng cuối năm Tri Tôn tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, sớm đưa huyện về trạng thái bình thường mới. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Chủ động kế hoạch sản xuất nông nghiệp, có giải pháp đảm bảo sản xuất hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững; phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2022. Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu thuế phấn đấu đến cuối năm 2021 xã Tân Tuyến được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Tà Đảnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Châu Phong

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026