Tri Tôn mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn cấp phòng

Khoa học - Giáo dục

Tri Tôn mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn cấp phòng

15/11/2020

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt kế hoạch mở lớp tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức vụ cấp phòng do UBND cấp huyện tổ chức năm 2020.

Responsive image

Ngày 14/11/2020, UBND huyện Tri Tôn liên kết với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh mở lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ cấp phòng Mã số 110/2020CV năm 2020 tại huyện Tri Tôn.

Tham dự khai giảng lớp học có tiến sỹ Hoàng Minh Khôi, thạc sỹ Huỳnh Thu Hằng, đại diện cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ở địai phương có đồng chí Đỗ Minh Trí, UV.BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng huyện, phòng Nội vụ huyện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, và cùng 81 học viên đến từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, cán bộ công chức xã, thị trấn đủ điều kiện dự học.

Nội dung, chương trình giảng dạy, học tập do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận. Thời gian thực học 7 tuần. Bắt đầu từ 14/11/2020 đến 20/12/2020, sau đó học viên nghiên cứu viết tiểu luận. Bao gồm trên 10 chuyên đề, 2 lần kiểm tra và làm tiểu luận cuối khóa.

Sau khi Chủ nhiệm lớp Huỳnh Kim Hoàng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm dịch vụ công thông qua các quyết định mở lớp, thành lập ban cán sự lớp,  đồng chí Đỗ Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND huyện tuyên bố khai giảng và phát biểu chỉ đạo đối với lớp học. Đồng chí nhấn mạnh Huyện đã tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức học tại huyện để thuận tiện vừa học vừa làm, có thêm trang bị kiến thức, đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện. Đồng thời yêu cầu Ban quản lý lớp học, Ban cán sự lớp tạo kiều kiện tốt nhất cho giảng viên giảng dạy, học viên phải chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học, nghiêm túc trong học tập./.

Trần Văn Hợp

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025