Tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn huyện

Y Tế - Sức Khỏe

Tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn huyện

15/08/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số huyện trong tỉnh đã xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện nay trên địa bàn huyện đã có cas F0 trong cộng đồng tại các xã Tà Đảnh, Tân Tuyến, Châu Lăng mặc dù đã được kiểm soát và quản lý. Tuy nhiên, để kềm chế, kiểm soát hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ tốt sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn - Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo:

          1. Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn huyện theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2021.

2. Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, Lạc Quới; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm Công văn số 866/UBND-KGVX ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Đồng thời thông tin rộng rãi đến Nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động sống và làm việc trên địa bàn huyện được biết và chấp hành nghiêm nội dung tại Công văn này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, Lạc Quới; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện./.

 

Tải Công văn số 898/UBND-VX của UBND huyện Tri Tôn.

Tải Công văn số 866/UBND-KGVX của UBND tỉnh An Giang.

 

 

Ủy ban nhân dân huyện

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026