Lương An Trà triển khai thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2019 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2020

An ninh Quốc phòng

Lương An Trà triển khai thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2019 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2020

24/06/2020

Ngày 24/6/2020, Ban chỉ huy quân sự xã Lương An Trà tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2019 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2020.

Responsive image

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Dư – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Lương An Trà, đã triển khai Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14, được Quốc Hội thông qua ngày 22/11/2019 cho 20 đồng chí dân quân tự vệ ấp Giồng Cát và Cà Na. Luật cũng quy định từ ngày 01/7/2020 dân quân thường trực sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội như hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội. Ngoài ra, họ còn được hưởng trợ cấp ngày công lao động, được bảo đảm tiền ăn, được hưởng chế độ nếu làm nhiệm vụ từ 22h - 06h, ngày nghỉ, lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại và hưởng trợ cấp một lần khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời bình. Bên cạnh đó, Luật cũng quy định, doanh nghiệp được xem xét quyết định thành lập đơn vị tự vệ nếu hoạt động từ đủ 24 tháng trở lên và có số lao động đủ tiêu chuẩn tham gia Dân quân tự vệ ít nhất bằng 01 tiểu đội. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải bảo đảm thực hiện việc này theo yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh, kế hoạch tổ chức của địa phương và phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài các trường hợp được thôi nghĩa vụ quân sự trước thời hạn theo quy định cũ như sức khỏe suy giảm, hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất, Luật này còn bổ sung thêm một số trường hợp khác được thôi nghĩa vụ quân sự trước thời hạn. Cụ thể: Người có quyết định tuyển dụng công chức, viên chức, công nhân quốc phòng hoặc công an nhân dân; Có giấy báo nhập học vào các trường, cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, người đi lao động ở nước ngoài; Dân quân nữ có thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Việc triển khai thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2019 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2020 nhằm quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân nắm và thực hiện đúng về Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật về quy định, hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ, làm cơ sở tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn xã, đạt chất lượng hiệu quả đúng theo chức năng nhiệm vụ pháp luật quy định.

Sang Sang

Đại hội thi đua yêu nước huyện Tri Tôn lần thứ VI (2020-2025)