Kiểm tra phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2020 tại xã Lương Phi

Văn hóa, Thể thao, Du lịch

Kiểm tra phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2020 tại xã Lương Phi

31/12/2020

Ngày 30/12, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Tri Tôn kiểm, phúc tra quy trình công nhận hộ gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới xã Lương Phi năm 2020.

Responsive image

Năm 2020, xã Lương Phi phát động phong trào TDĐKXDĐSVH được nhân dân đồng tình ủng hộ, từ đó phong trào đạt được nhiều kết quả. Trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện NTM, cơ quan, đơn vị, trường học đã có nhiều gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn… được 504 ngày công lao động của người dân, trong năm đã khen thưởng 43 cá nhân tiêu biểu. Bên cạnh đó, Lương Phi tập trung nâng cao chất lượng các phong trào, nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa, ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực tự quản cộng đồng ở khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Trong năm đã công nhận 2.285 hộ đạt 3 tiêu chí GĐVH, 790 hộ GĐVH 3 năm liền, duy trì và nâng chất 8 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa như: 80% các tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa hoặc trải nhựa, vận động quỹ vì người nghèo được 3.372 phần quà cho người nghèo, xã không còn hộ đói và nhà ở bị dột nát, các hộ gia đình tham gia tốt cuộc vận động xâu dựng NTM, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, kinh tế xã hội ở cộng đồng, hộ có hàng rào và mỗi hộ có cột cờ.

Sau khi kiểm tra số liệu thực tế về quy trình công nhận hộ GĐVH, tiêu chí xây dựng khóm, ấp văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và công tác lưu trữ hồ sơ, các văn bản có liên quan và đi thực tế khảo sát một số ấp về quy trình đăng ký, bình xét, công nhận GĐVH, ấp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn xã Lương Phi. Ông Trần Văn Hợp – Trưởng đoàn kiểm, phúc tra đánh giá cao việc thực hiện công tác này của xã Lương phi, qua đó, yêu cầu xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục một số hạn chế nhỏ để phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn xã ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn.

Hồng Đăng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025