HĐND huyện Tri Tôn phát huy hiệu quả hoạt động

Kinh tế - Xã hội

HĐND huyện Tri Tôn phát huy hiệu quả hoạt động

06/01/2021

Thời gian qua, HĐND huyện Tri Tôn thực hiện tốt các chức năng giám sát, tổ chức kỳ họp, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Từ đó phát huy vai trò của đại biểu dân cử trong đề đạc phản ánh kiến nghị của cử tri, giúp chính quyền địa phương có những giải pháp thiết thực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Responsive image

Điểm nổi bật trong hoạt động của HĐND huyện Tri Tôn đầu tiên phải kể đến là công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp và thực hiện chức năng quyết định của HĐND. Trong năm 2020 HĐND huyện đã tổ chức thành công 4 kỳ họp. Trong này 2 kỳ họp thường lệ lần thứ 14, 16 sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng, cả năm. Kỳ họp thứ 13 chuyên đề thông qua  đề án công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV, và quy hoạch phát triển đô thị Tri Tôn đến năm 2035. Kỳ họp thứ 15 chuyên đề đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020,  xem xét nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2021 – 2025, và quyết định công tác nhân sự của HĐND, UBND. Để chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, ban thường trực mặt trận tổ quốc tổ chức và điều hành đúng chương trình, nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp. Phân công các Ban của HĐND thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của kỳ họp, tổng hợp và gửi đại biểu HĐND các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng để đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị nội dung báo cáo với cử tri. Công tác tổ chức và điều hành các kỳ họp được xây dựng khoa học và bố trí hợp lý. Chủ tọa kỳ họp cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với ngành. Các ý kiến chất vấn được thủ trưởng các cơ quan tiếp thu, trả lời, phân tích mặc làm được, chưa được và đưa ra giải pháp khắc phục tốt hơn trong thời gian tới.

Ngoài ra trong năm HĐND huyện cũng tổ chức 9 phiên họp của thường trực để đánh giá rút kinh nghiệm các kỳ họp, đánh giá kết quả hoạt động hàng tháng, quí đề ra nhiệm vụ thời gian tới.

  Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND được Thường trực, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn cho biết “Năm 2020 thường trực HĐND huyện giám sát chuyên đề về thực hiện pháp luật trong công tác giải ngân, thanh quyết toán các công trình nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Việc thực hiện luật trẻ em và pháp luật chính sách bảo vệ trẻ em. Thường trược HĐND huyện còn tổ chức khảo sát, đánh giá công tác phòng chống mua bán, vận chuyển, tang trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã. Giám sát tình hình hoạt động của thường trực và các ban HĐND cấp xã. Ban kinh tế và Ban Pháp chế HĐND huyện cũng như các tổ đại biểu HĐND huyện ở các xã thị trấn cũng thực hiện việc giám sát theo luật định. Thông qua giám sát đã có nhiều kiến nghị  xác đáng đối với các cấp, các ngành về những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót  giúp các cơ quan nhà nước kịp thời điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị và cơ sở”

Công tác tác tiếp xúc cử tri được  đại biểu HĐND tỉnh quan tâm chú trọng nhất là việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND. trong năm đã tổ chức 4 đợt với 60 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14,  trước và sau kỳ họp thứ 16. Sau tiếp xúc các ý kiến kiến nghị được chọn lọc, tổng hợp chuyển đến UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền trả lời ở các lĩnh vực nông lâm thủy sản, giao thông vận tải, xây dựng, thương mại, tài nguyên môi trường, điện, nước. qua theo dõi đối với tổng số 401 ý kiến từ trước kỳ họp thứ 7 đến sau kỳ họp thứ 14 HĐND huyện đến nay đã được UBND huyện thực hiện 360 ý kiến, đạt tỷ lệ 89,8%.

Công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND  được tổ chức thường xuyên theo quy định, trực tiếp tham gia tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một lần tại trụ sở tiếp công dân của huyện và các xã thị trấn. qua đó thường trực và các tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của công dân và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thường trực HĐND huyện đã tiếp nhận và chuyển 4 đơn khiếu nại  đến đơn vị có liên quan trả lời.  

Ngoài các hoạt động trên, Thường trực và các Ban HĐND huyện đã thực hiện nhiều nội dung và công việc khác như duy trì tốt và đảm bảo hoạt động thường xuyên của HĐND huyện; điều hòa phối hợp chương trình hoạt động của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND huyện; phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân huyện trong việc chỉ đạo hoạt động phát triển kinh tế -xã hội của huyện. Thường xuyên kiểm tra chia sẻ kinh nghiệm đối với hoạt động của HĐND các xã, thị trấn. Thực hiện chuyên mục HĐND với cử tri trên đài truyền thanh huyện mỗi tháng 2 kỳ.

Năm 2021 HĐND huyện tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp hoạt động của thường trực UBND, Ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện,  hoạt động của tổ đại biểu. Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động của từng đại biểu HĐND và của HĐND các cấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện.

“Năm 2021 HĐND huyện sẽ tổ chức kỳ họp tổng kết  hoạt động của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2020. Tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND  các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Duy trì hoạt động giám sát, khảo sát, các kỳ họp thường lệ và chuyên đề. Đăng cay tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện”- Bà Nguyễn Thị Phương Lan chia sẻ thêm./. 

Châu Phong

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025