Một số kết quả, kinh nghiệm hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tri Tôn

Kinh tế - Xã hội

Một số kết quả, kinh nghiệm hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tri Tôn

17/03/2021

Ngày 15/3/2021, Báo cáo tham luận do bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị huyện Tri Tôn trình bày tại diễn đàn kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh cho thấy:

Responsive image

Trong nhiệm kỳ, theo yêu cầu của tỉnh, Tổ đại biểu đề xuất 7 nội dung giám sát với HĐND, Thường trực HĐND; chủ động xây dựng kế hoạch giám sát năm và kế hoạch, đề cương, thành lập đoàn giám sát đợt trước kỳ họp, trong nhiệm kỳ 8 đợt giám sát (NQ HĐND tỉnh về vốn đầu tư, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo Đề án “tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn năm 2016 – 2020” trên địa bàn huyện Tri Tôn). Tại các đợt giám sát đã kết luận 40 kiến nghị của đoàn giám sát đối với các đơn vị được giám sát và đơn vị có liên quan đến nội dung giám sát và qua theo dõi kết quả thực hiện kết luận giám sát đã giải quyết 38/40 tổng số kiến nghị của đoàn giám sát đạt tỷ lệ 95%).

Hầu hết các đại biểu HĐND đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia giám sát của Tổ, nhất là giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tại địa phương Tổ đều có tham dự và phát biểu ý kiến.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân:

Về hoạt động tiếp xúc cử tri: Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMMTQVN huyện Tri Tôn tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức: theo nhóm chung tại các xã, thị trấn và nhóm, đối tượng thanh niên, phụ nữ và tiếp xúc cử tri ngoài giờ hành chính. Trong tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tổ đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri được 67 buổi được 157 ý kiến với hơn 5.350 lượt người tham dự; số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương được lãnh đạo địa phương tiếp thu giải trình tại buổi tiếp xúc cử tri hoặc ghi nhận báo cáo sau; các ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh, đại biểu đã tiếp thu và tổng hợp chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đến  nay được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các Sở ngành thực hiện trả lời 122/157 ý kiến đạt tỷ lệ 77,7%; giúp địa phương tháo gở khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH của huyện.

Về hoạt động tiếp công dân: hàng năm Tổ đại biểu đã ban hành kế hoạch và lịch tiếp công dân hàng tháng của Tổ niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân của huyện Tri Tôn và triển khai cho các thành viên trong Tổ để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu trong công tác tiếp công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đầu năm 2017 đến nay, Tổ đại biểu đã tổ chức được 35 cuộc tiếp công dân định kỳ. Tổ trưởng Tổ đại biểu là Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn tiếp công dân thường xuyên theo ngày làm việc hành chính; Tổ phó Tổ đại biểu là Phó Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn. Qua đó đã tiếp nhận 30 ý kiến, kiến nghị của công dân có liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng cơ bản, chính sách hỗ trợ người ảnh hưởng dịch covid – 19, chính sách người có công và các vấn đề khác có liên quan chuyển đến đơn vị có liên quan trả lời, báo cáo kết quả xác minh, giải quyết về Tổ đại biểu để thông tin đến công dân. Đa số các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của huyện và đã được UBND huyện tiếp nhận và có báo cáo phản hồi, công dân đồng tình với cách giải quyết.

Ngoài ra, Tổ đại biểu thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cử tri đối với hoạt động của Tổ và đại biểu HĐND hàng năm theo quy định thông qua tiếp xúc cử tri.

Công tác họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp:

Trước mỗi kỳ họp, Tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức họp để thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại các kỳ họp với thành phần tham dự là thành viên Tổ và lãnh đạo huyện và các ngành có liên quan đến nội dung để đóng góp các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại các kỳ họp, thẳng thắn, trách nhiệm với nhiều ý kiến phát biểu chất lượng và tâm huyết. Qua đó, đã tiếp nhận 220 ý kiến, kiến nghị liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Tri Tôn báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến các cơ quan có liên quan để giải quyết. Qua tổng hợp theo dõi kết quả, nhiều vấn đề được tỉnh chỉnh sửa, giải trình, trả lời thỏa đáng 192/220 ý kiến đạt tỷ lệ 87,3% và được Tổ thông tin lại kết quả ở kỳ họp tổ lần sau.

Tại các kỳ họp, đại biểu trong tổ cũng tích cực tham gia ý kiến, thảo luận góp phần giúp HĐND có những quyết nghị đúng đắn về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Trong hoạt động chất vấn đại biểu đã thẳng thắn đặt câu hỏi về những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đại biểu và cử tri quan tâm, tuy nhiên chưa nhiều.

 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tri Tôn nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

 

Ngoài ra, Tổ đại biểu HĐND phối hợp với Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMMTQVN huyện và các ngành có liên quan họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện trước kỳ họp để thảo luận, đóng góp các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình gửi về Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời, nghiên cứu các tài liệu được cung cấp trước và trong kỳ họp đóng góp ý kiến cho kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tổ đại biểu HĐND phối hợp với Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND và báo cáo kết quả kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh với cử tri.

Nhìn chung mối quan hệ phối hợp giữa Tổ đại biểu HĐND với các cơ quan, tổ chức hữu quan luôn chặt chẽ với nhau, do đó các hoạt động của Tổ đại biểu HĐND luôn thực hiện tốt, kịp thời và có hiệu quả.

Các hoạt động khác:

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh; Hội nghị giao ban của Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố và các đoàn giám sát của HĐND tỉnh. Phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, tham gia chương trình an sinh xã hội địa phương. Riêng đại biểu Phan Thanh Tùng có tham gia vận động xã hội hóa xây dựng cầu nông thôn tại thị trấn Tri Tôn, trị giá 324 triệu đồng.

Nhìn chung, Tổ đại biểu HĐND hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo luật định, hoạt động phối hợp với các cơ quan hữu quan, địa phương và đại biểu HĐND các cấp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Một số bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, vai trò Tổ trưởng tổ đại biểu tỉnh chủ động triển khai các nhiệm vụ của Tổ. Các đại biểu HĐND trong tổ, tuy đa số hoạt động kiêm nhiệm, nhưng dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động của tổ. Từng đại biểu trong tổ nỗ lực, trách nhiệm nghiên cứu kỹ các tài liệu liên quan, tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng tổ đại biểu hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

Thứ hai, sự định hướng của Thường trực HĐND tỉnh, xác định nội dung để cho đại biểu, tổ đại biểu HĐND hoạt động có hiệu quả, nhất là trong các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri từng cấp.

Thứ ba, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, tổ chức, địa phương nơi Tổ đại biểu HĐND hoạt động để đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tích cực thu thập và phản ánh các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri tới HĐND.

Có thể nói, Tổ đại biểu HĐND có vai trò rất quan trọng, là cầu nối là “cánh tay nối dài” của HĐND, Thường trực HĐND với cử tri. Hiệu quả hoạt động của tổ đại biểu góp phần chung trong hoạt động HĐND tỉnh.

Với thành tích kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tri Tôn đã vinh dự nhận được bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX./.

NGUYỄN HÙNG

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025