6 bước rửa tay đúng cách của Bộ Y tế trong mùa dịch COVID-19

Video - Y tế sức khỏe

6 bước rửa tay đúng cách của Bộ Y tế trong mùa dịch COVID-19

11/12/2020

Sở Y tế tỉnh An Giang

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025