Tọa đàm: Nông dân với công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

Khối Đảng - Khối Vận

Tọa đàm: Nông dân với công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

17/11/2020

Ngày 16/11, tại huyện Tri Tôn Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Trung ương Hội nông dân Việt Nam tổ chức hai điểm truyền thông, tư vấn và tọa đàm “Nông dân với công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình”, gần 400 cán bộ, hội viên nông dân 15 xã thị trấn trong toàn huyện Tri Tôn tham dự.

Responsive image

Tại buổi tọa đàm cán bộ, hội viên nông dân được chuyên viên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam truyền đạt một số chuyên đề như: Kiến thức cơ bản về giới và những vấn đề lien quan; Những vấn đề chung về bạo lực gia đình; một số kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; Các dấu hiệu nhận biết về nạn nhân và người gây ra bạo lực gia đình;  Một số giải pháp phòng chống bạo lực gia đình.

Ngoài ra cán bộ, hội viên nông dân xem video clip nội dung liên quan đến bạo lực gia đình, như: Nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình; hậu quả của bạo lực gia đình gây ra đối với các thành viên trong gia đình và trong xã hội; vai trò của nam giới trong việc chấm dứt tình trạng bạo lực gia đình; việc mất cân bằng giới tính hiện nay…

Qua tọa đàm giúp cán bộ, hội viên hội nông dân nâng cao kỹ năng truyền thông, tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng giải quyết, hòa giải mâu thuẫn và bảo vệ gia đình trước các hành vi bạo lực gia đình, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình hội viên, nông dân./.

Cẩm Vân

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025