HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Châu Lăng

Các Xã – Thị trấn

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Châu Lăng

18/06/2020

Ngày 18 tháng 6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do Đồng chí Trưởng Ban- Lê Tuấn Khanh làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Châu Lăng, bà Trần Thị Thanh Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Trần Minh Giang - TVHU, PCT UBND huyện, cùng lãnh đạo xã Châu Lăng đến tham dự.

Responsive image

Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính Phủ và kế hoạch 229 của UBND tỉnh về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, toàn xã Châu Lăng có 1.744 đối tượng, với tổng số kinh phí thực hiện là 893 triệu 500 ngàn đồng. Hỗ trợ đối tượng người có công là 75 trường hợp với số tiền 112,5 triệu đồng, hỗ trợ đối tượng BTXH là 543 người, trong đó có 8 người đã qua đời và 3 người bỏ địa phương đi làm ăn xa, còn lại là 419 hộ nghèo, được hỗ trợ tổng số tiền trong 3 tháng là 304,5 triệu đồng, hoàn trả Ngân hàng số tiền 9,75 triệu đồng,  hộ cận nghèo với 593 người, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 593 triệu đồng. Còn lại số người lao động không có giao kết hợp đồng trên địa bàn xã Châu Lăng là 142 người. Bên cạnh đó, Ban vận động “ Quỹ vì người nghèo “ xã cũng đã vận động từ các mạnh thường quân được 1.443 phần quà, với tổng số tiền trên 325 triệu đồng, và 10 triệu đồng tiền mặt do Công ty cổ phần T&T hỗ trợ.

Ông Lê Tuấn Khanh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao trong quá trình tổ chức việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Châu Lăng. Trong thời gian tới, cố gắng làm tốt, làm nhanh, tránh làm sai làm sót việc chi trả, đồng thời cân đối nguồn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, kiểm tra, giám sát, loại trừ các đối tượng trùng lặp, đối tượng phát sinh.

Minh Ngọc

Đại hội thi đua yêu nước huyện Tri Tôn lần thứ VI (2020-2025)