Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020

Khối Đảng - Khối Vận

Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020

23/07/2020

Ngày 22/7, UBMTTQ Việt Nam huyện Tri Tôn tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020.

Responsive image

Trong 6 tháng đầu năm, UBMTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Tri Tôn và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động chăm lo cho người nghèo; các gia đình chính sách, người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Mặt trận huyện và các tổ chức thành viên tiếp nhận từ các mạnh thường quân ủng hộ hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tổng trị giá trên 4 tỷ 662 triệu đồng.

Công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận, các Đoàn thể đặc biệt quan tâm thực hiện, đã vận động và hỗ trợ 26.317 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện, trị giá trên 8 tỷ 101 triệu đồng. Ban vận động quỹ vì nghèo huyện chi hỗ trợ cất 17 căn nhà cho 4 xã là Vĩnh Gia, Lương Phi, An Tức, Thị trấn Tri Tôn trị giá 510.000.000 đ. Ngoài ra, Mặt trận huyện phối hợp cùng Đài truyền hình An Giang và 2 xã An Tức, Núi Tô xây dựng và bàn giao 5 căn nhà mái ấm cho người nghèo do Cty TNHH MTV khai thác và chế biến đá An Giang tài trợ mỗi căn trị giá 50.000.000 đồng…../.

Cẩm Vân

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025