Hội nghị tập huấn mô hình “Hỗ trợ giống bò sinh sản cho các hộ nghèo năm 2019 tại xã Ô Lâm

Nông - Lâm nghiệp

Hội nghị tập huấn mô hình “Hỗ trợ giống bò sinh sản cho các hộ nghèo năm 2019 tại xã Ô Lâm

25/09/2019

Sáng ngày 23/09/2019, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh An Giang, Hội Nông dân huyện phối hợp với xã Ô Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn mô hình “Hỗ trợ giống bò sinh sản cho các hộ nghèo” năm 2019.

Responsive image

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo “Hỗ trợ giống bò sinh sản cho các hộ nghèo” năm 2019 có 24 hộ nông dân là hộ nghèo của xã Ô Lâm tham gia. Bà con sẽ  được tập huấn kỹ thuật  nuôi, chăm sóc và cách phòng bệnh cho bò. Tham gia mô hình này, mỗi hộ được hỗ trợ 01 con bò giống trị giá 14.900.000 đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Việc xây dựng và thực hiện nhân rộng mô hình nuôi bò sinh sản sẽ tạo việc làm tại chỗ cho các hộ nghèo, giúp tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông hộ, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.

 

Sóc Phuông

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025