Trao bò giống sinh sản cho hộ nghèo xã Tân Tuyến

Nông - Lâm nghiệp

Trao bò giống sinh sản cho hộ nghèo xã Tân Tuyến

22/10/2019

Ngày 21/10/2019, Chi cục Phát triển nông thôn kết hợp cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho các hộ dân nghèo tại xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn.

Responsive image

Đợt trao bò giống lần này có 23 hộ dân nghèo được nhận bò giống sinh sản từ dự án: “Xây dựng chăn nuôi sinh sản”, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019. Theo đó, mỗi hộ được nhận 1 con bò sinh sản để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, mỗi con bò giống trị giá 12 triệu đồng. Để đảm bảo hiệu quả của chương trình, bên cạnh việc nhận bò sinh sản miễn phí, 23 hộ gia đình còn được tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bò sinh sản. Đồng thời, các hộ được nhận bò giống sinh sản phải thực hiện tốt cam kết: Làm chuồng trại nuôi nhốt để chăm sóc đúng kỹ thuật; tiêm phòng dịch đầy đủ; không được tự ý bán bò, cố gắng bảo vệ, chăm sóc bò sinh trưởng tốt để sớm đem lại kết quả. Sau khi trao bò giống địa phương sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi, kiểm tra để dự án phát huy hiệu quả.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho các hộ nghèo của Chi cục phát triển nông thôn góp phần giúp người dân chuyển biến nhận thức để phát triển chăn nuôi lâu dài, hiệu quả, thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã./.

Cẩm Vân

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn