Lương An Trà làm tốt công tác đảm bảo công tác an sinh xã hội

Các Xã – Thị trấn

Lương An Trà làm tốt công tác đảm bảo công tác an sinh xã hội

21/10/2019

Để thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện các hoạt động hướng về người nghèo.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội trên các lĩnh vực như: thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm; giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa để họ vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, xã đã vận dụng các cơ chế, chính sách và huy động nhiều nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Xác định công tác đảm bảo an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, UBND xã Lương An Trà lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong xã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp về thực hiện chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, trong công tác đảm bảo an sinh xã hội. Thông qua nhiều hình thức giúp người dân được tiếp cận, nắm rõ thông tin các chính sách an sinh xã hội về: hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các dịch vụ giáo dục, văn hóa, y tế, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nước sạch, nhà ở, các chế độ chính sách cho người nghèo, hộ cận nghèo, người có công, đối tượng trợ cấp xã hội…

Cụ thể, để thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, mặt trận xã đã triển khai kế hoạch về vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, tuyên truyền, vận động, các tổ chức, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài xã tích cực tham gia, đóng góp, ủng hộ xây dựng quỹ. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trong thời gian qua, xã tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, vận động các tổ chức, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài xã ủng hộ, giúp đỡ người nghèo. Tổ chức thực hiện tốt chính sách xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chỉ đạo các lực lượng xây dựng kế hoạch trực tết; kịp thời phân phối quà tết  cho các hộ chính sách, hộ nghèo đúng đối tượng. Kết quả cấp phát được 740 phần quà với tổng trị giá khoảng 232 triệu đồng, vận động xây cất được 18 căn nhà tổng trị giá 690 triệu đồng.

Xã cũng tổ chức cấp phát tiền lương cho các gia đình chính sách với số tiền 783.524.000đ; tiền quà của Chủ tịch nước 10.800.000đ; tiền tết cho các đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên 22.400.000đ và không thường xuyên là 69.300.000 đồng; thăm hỏi và tặng quà tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng, hộ gia đình chính sách… với tổng số 04 phần quà, mỗi phần trị giá 4.000.000 đồng và nhiều phần quà hỗ trợ của các ngành huyện.

Giúp đỡ người già neo đơn và trẻ mồ côi, các ngành, hội, đoàn thể đã vận động được tiền và vật phẩm tổng trị giá 61.200.000đ, qua đó hỗ trợ mỗi tháng 10 ký gạo cho 100 lượt cụ già và trẻ mồ côi.

Trong hoạt động của phòng khám nhân đạo, đã khám chữa bệnh cho 414 lượt bệnh nhân nghèo, sưu tầm hơn 780 kg thuốc đông y, cấp 684 thang, toa thuốc các loại cho người nghèo; vận động hội viên tham gia hiến máu được 81 đơn vị máu; Vận động hỗ trợ bếp ăn tình thương với tổng  số tiền 6,5 triệu đồng. Phục vụ 17 trường hợp tang chế với tổng giá trị 68.000.000đ.

Làm hồ sơ xét duyệt cho 19 đối tượng, nâng tổng số đối tượng trợ cấp bảo trợ xã hội là 195 người. Tổ chức mừng thọ cho 68 cụ với tổng số tiền 13.600.000đ,  tổ chức thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và tặng quà nhân dịp lễ 27/7. Làm hồ sơ mai táng phí cho 08 đối tượng bảo trợ xã hội, 04 đối tượng người có công. Hỗ trợ cắt mới 04 căn nhà cho đối tượng chính sách với tổng số tiền 210.000.000đ.

Giải quyết lao động ngoài tỉnh 670 trường hợp (trong đó có 299 nữ); mở 03 lớp đào tạo nghề có 90 học viên tham gia; cấp phát sổ hộ nghèo là 97 hộ; cận nghèo là 153 hộ. Triển khai mô hình giảm nghèo theo chương trình 135, có 17 hộ tham gia; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo là 438 thẻ, cận nghèo 536 thẻ; ấp khó khăn 3.284 thẻ; dân tộc 152 thẻ. Thực hiện rà soát, bình nghị hộ nghèo cuối năm 2019, kết quả có 58 hộ nghèo đạt 3,02%, 147 hộ cận nghèo đạt 7,66%.

Bà Trịnh Ngọc Mỹ Cầm – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lương An Trà chia sẻ:

Xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm xã đã tăng cường phối hợp, với ban ngành đoàn thể và quần chúng, tích cực vận động, tuyên truyền nhằm góp sức trong lĩnh vực nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Trong đó, phong trào xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống cho các gia đình thuộc diện được hỗ trợ, mà còn mang tính giáo dục cao, phát huy truyền thống tương thân tương ái, xây dựng tình đoàn kết ở khu dân cư. Bên cạnh đó, xã cũng vận động, tiếp nhận ủng hộ và triển khai các hoạt động đảm bảo công tác an sinh xã hội theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo được sự đồng thuận lớn từ các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn”.

Với sự nỗ lực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của người dân trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội, đời sống của các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội ở xã Lương An Trà từng bước được cải thiện, nhiều hộ nghèo đã tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, tự lực vươn lên tham gia phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

 

Sang Sang

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn