Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ lúa, nếp vụ Thu Đông năm 2020

Nông - Lâm nghiệp

Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ lúa, nếp vụ Thu Đông năm 2020

17/07/2020

Căn cứ tình hình thực tế thu hoạch lúa Hè thu 2020 được 47,47% diện tích gieo trồng (tương đương với 20.325/42.813,3 ha), năng suất ước đạt 5,57 tấn/ha; thu hoạch rau màu 52,9 % (tương đương 714.3/1.347,8 ha gieo trồng). Để chuẩn bị cho vụ Thu đông sản xuất thuận lợi, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020 về sản xuất và tiêu thụ lúa, nếp vụ thu Đông năm 2020 cụ thể như sau:

Hiện tại, trên địa bàn huyện có 220 tiểu vùng sản xuất nông nghiệp. Trong đó, có 64 tiểu vùng kiểm soát lũ triệt để 19.794,4 ha, 93 tiểu vùng kiểm soát lũ tháng 08 17.421,0 ha, 32 tiểu vùng ruộng trên 3.101,0 ha, 31 tiểu vùng ngoài đê 4.167,5 ha. Dự kiến, kế hoạch diện tích xuống giống vụ Thu Đông 2020 là 23.410,4 ha, trong đó lúa 22.673,4 ha, rau màu 737 ha, lúa vụ mùa 166 ha. Ước năng suất lúa bình quân vụ Thu Đông đạt 5,57 tấn/ha, sản lượng ước đạt 126.290,8 tấn.

                  Bảng: Kế hoạch xuống giống vụ Thu đông

STT

THU ĐÔNG

Ghi chú

Tổng

Lúa

Màu

Lúa vụ Mùa

TỔNG CỘNG

23.410,4

22.673,4

737

166

 

1

TT. Tri Tôn

346,0

306,0

40

10

 

2

TT. Ba Chúc

256,0

235,0

21

0

 

3

Lạc Quới

434,0

434,0

0

0

 

4

Lê Trì

782,0

732,0

50

0

 

5

Vĩnh Gia

1.680,0

1.640,0

40

0

 

6

Vĩnh Phước

3.513,0

3.438,0

75

70

 

7

Châu Lăng

1.302,0

1.282,0

20

10

 

8

Lương Phi

2.022,0

1.997,0

25

0

 

9

Lương An Trà

2.152,0

2.012,0

140

11

 

10

Tà Đảnh

1.166,0

1.146,0

20

0

 

11

Núi Tô

1.072,0

972,0

100

15

 

12

An Tức

1.229,0

1.229,0

0

50

 

13

Cô Tô

1.403,0

1.403,0

0

0

 

14

Tân Tuyến

4.599,0

4.399,0

200

0

 

15

Ô Lâm

1.454,4

1.448,4

6

0

 

 

Lịch thời vụ:

Thực hiện Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 18/06/2020 của UBND tỉnh An Giang. Theo đó, thời gian xuống giống vụ Thu Đông năm 2020 bắt đầu từ ngày 15/7/2020 - 31/8/2020, trong đó ước có 02 đợt xuống giống né rầy.

Đợt 1: Xuống giống từ 15/7 - 22/7, ước diện tích xuống giống né rầy khoảng 12.673 ha (nhằm ngày 25 tháng 5 đến 02 tháng 6 âl năm Canh Tý).

Đợt 2: Xuống giống từ 07/8 - 15/8 (nhằm ngày 18 tháng 6 đến 26 tháng 6 âl năm Canh Tý) ước xuống giống né rầy khoảng 10.000 ha.

Tùy theo tình hình rầy nâu vào bẫy đèn ở từng địa phương mà có lịch xuống giống cụ thể nhưng phải tuân thủ lịch xuống giống đồng loạt, tập trung, né rầy và theo khung lịch thời vụ chung của tỉnh.

* Chú ý: Tuyệt đối không xuống giống lúa vụ Thu Đông ở những vùng không có đê bao và có đê bao nhưng không chắc chắn.

Phải tuân thủ khung lịch thời vụ theo khuyến cáo, né rầy, né lũ (nếu có) để đảm bảo sản xuất Thu Đông 2020 và Đông Xuân tới an toàn, hiệu quả.

Cơ cấu giống lúa:

Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo về cơ cấu giống lúa của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong những năm qua là: Mỗi địa phương xác định cơ cấu giống gồm 04 đến 05 giống chủ lực, 04 đến 05 giống bổ sung và vài giống triển vọng mới; cơ cấu một giống không quá 20%. Phấn đấu sử dụng 80% giống lúa chất lượng cao.

- Các giống chủ lực gồm: OM5451, Đài thơm 8, Nếp ngắn ngày, OM6976, OM4218.

- Các giống bổ sung: OM2517, DS1, IRRI 50404, Jasmine, OM4900.

- Các giống triển vọng mới: AGPPs, Lộc trời 7, OM 418, ...

Khuyến cáo bà con nông dân cần theo dõi sát nhu cầu thị trường để sử dụng giống lúa phù hợp. Tránh tình trạng ùng ứ, sản phẩm rớt giá. Riêng đối với nhóm giống lúa Japonica: Không nên sản xuất với diện tích lớn khi chưa có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, khi sản xuất phải phù hợp với quy định và gắn với quy hoạch của từng địa phương.

Một số nội dung khuyến cáo:

Vụ Thu Đông thường rơi vào mùa mưa, do đó có khả năng xuất hiện một số sâu, bệnh hại như: Rầy nâu, muỗi hành, bệnh đạo ôn, bệnh cháy bìa lá, bệnh lem lép hạt…do đó cần tập trung một số giải pháp kỹ thuật sau:

- Biện pháp canh tác: Khuyến cáo nông dân áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp - IPM; ba giảm, ba tăng; một phải, năm giảm; ứng dụng công nghệ sinh thái - trồng hoa trên bờ ruộng để dẫn dụ thiên địch kiểm soát mật số sâu hại; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng; bổ sung vi lượng, phân bón có chứa canxi, silic…giúp cây lúa tăng tính chống chịu tự nhiên.

- Chú ý khai thông cống, rảnh, mương thoát nước cho ruộng lúa trước khi vào mùa mưa.

- Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên nền đất trồng lúa đối với những tiểu vùng xuống giống sớm hoặc trễ hơn so với lịch thời vụ để tránh ảnh hưởng đến vụ Đông Xuân 2020 - 2021.

Kế hoạch liên kết và tiêu thụ lúa vụ Thu Đông năm 2020:

Dự kiến vụ Thu đông 2020 diện tích ký hợp đồng tiêu thụ khoảng 2.148,1 ha (lúa hàng hoá 1.914,1 ha; lúa giống 234 ha). Trong đó:

- Hợp đồng liên kết với doanh nghiệp 1.052 ha.

- Hợp đồng với các cơ sở sản xuất giống, tổ hợp tác, hợp tác xã 246,1 ha.

- Hợp đồng với thương lái 855 ha.

Căn cứ vào thời gian xuống giống và thời gian thu hoạch, các địa phương tăng cường kết nối với các doanh nghiệp để hỗ trợ người dân trong việc tiêu thụ lúa.

VÕ VĂN THANH

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025