Ban pháp chế HĐND xã Châu Lăng giám sát công tác hòa giải cơ sở từ đầu năm 2019 đến nay tại địa phương

Các Xã – Thị trấn

Ban pháp chế HĐND xã Châu Lăng giám sát công tác hòa giải cơ sở từ đầu năm 2019 đến nay tại địa phương

06/11/2019

Trên địa bàn xã Châu Lăng hiện có 9 Tổ hòa giải với 73 hòa giải viên. Từ đầu năm 2019 đến nay, Tổ hòa giải đã tiếp nhận và đưa ra hòa giải 18 đơn, và hòa giải thành công 16 đơn, đạt tỉ lệ trên 88%.

Responsive image

UBND xã đã cấp phát sổ theo dõi theo dõi công tác hòa giải cho các tổ, và phân công cán bộ tư pháp hướng dẫn ghi chép, bảo quản, để dễ dàng trích lục hồ sơ, và báo cáo kết quả chính xác hơn. Việc hỗ trợ công tác hòa giải tại địa phương, được thực hiện đảm bảo theo Quyết định số 26 của UBND tỉnh, từ đầu năm 2019 đến nay, đã chi hơn 3 triệu đồng cho các tổ hòa giải, với 16 đơn hòa giải thành, đồng thời hỗ trợ tiền nước uống, văn phòng phẩm cho 9 tổ hòa giải với tổng số tiền trên 8 triệu đồng. Bên cạnh đó, có 15 hòa giải viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp trên tổ chức. Tuy nhiên, do địa bàn xã Châu Lăng có trên 65% hộ dân người Khmer sinh sống, nên công tác tuyên truyền, PBGDPL còn nhiều khó khăn, đội ngũ hòa giải viên đa số là kiêm nhiệm, kiến thức pháp luật không đồng đều.    

Đồng chí Chau Chương - PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Lăng yêu cầu trong thời gian tới, các Tổ hòa giải cần đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm trong công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn, và động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt công tác hòa giải.

Minh Ngọc

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn