Hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Châu Lăng, nhiệm kỳ 2020-2023

Nông - Lâm nghiệp

Hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Châu Lăng, nhiệm kỳ 2020-2023

06/11/2020

Sáng ngày 5 tháng 11, xã Châu Lăng tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Châu Lăng, nhiệm kỳ 2020-2023. Ông Men Sây Ma- PCT HĐND huyện, ông Trần Văn Mì- Chủ tịch Hội nông dân huyện Tri Tôn, cùng lãnh đạo xã Châu Lăng, nông dân trên địa bàn đến tham dự.

Responsive image

HTX nông nghiệp Châu Lăng đi vào hoạt động có 8 thành viên, với tổng số vốn điều lệ là 120 triệu đồng. HTX sẽ hoạt động sản xuất kinh doanh với các ngành, nghề như: dịch vụ sản xuất kinh doanh lúa giống, cung ứng vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc BVTT, dịch vụ tiêu thụ nông sản, chăm lo phúc lợi, thực hiện tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên và HTX và giữa HTX với cộng đồng địa phương. Tại hội nghị, các thành viên thống nhất thông qua điều lệ HTX, phương án sản xuất, kinh doanh; bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Ông Chau Ron được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông Bùi Vũ Linh được bầu làm Giám đốc HTX Nông nghiệp Châu Lăng.

Đồng chí Trần Văn Mì, Chủ tịch Hội nông dân huyện Tri Tôn đánh giá, HTX Nông nghiệp Châu Lăng là nền tảng cho việc hợp tác nâng cao sức cạnh tranh cho nông dân trên địa bàn. Sự ra đời của mô hình kinh tế tập thể này góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo điều kiện liên kết sản xuất tiêu thụ hàng hóa cho nông dân. HTX cũng là cầu nối giúp ổn định đầu ra nông sản, khắc phục việc sản xuất nhỏ lẻ. Đồng thời đề nghị từng thành viên phát huy tinh thần hợp tác, liên kết bền vững trong quá trình tham gia sản xuất, kinh doanh. Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị cần có sự linh hoạt, công khai, minh bạch mọi hoạt động; chú trọng tìm kiếm thị trường giới thiệu sản phẩm.

Minh Ngọc

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025