Vĩnh Phước họp HĐND lần thứ 2, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Các Xã – Thị trấn

Vĩnh Phước họp HĐND lần thứ 2, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

11/09/2021

Sáng ngày 10/9/2021, HĐND xã Vĩnh Phước vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 2, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH – ANQP 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Responsive image

Trong 6 tháng đầu năm, các ngành tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các chính sách an sinh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tình hình – kinh tế xã hội xã cũng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Nhưng với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng và điều hành của nhà nước nên tình hình kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng/năm; Diện tích xuống giống toàn xã là 14.403 ha/10.900ha,  đạt 104,6% so với kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước gần 3 tỷ 509 triệu đồng, đạt 61,72%. Cơ sở hạ tầng và chương trình “mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” từng bước được đẩy mạnh, xã đạt được 15/19 tiêu chí với 45/49 chỉ tiêu. Tình hình kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn được giữ vững và ổn định. Các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo, xã trợ cấp kịp thời cho đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội người có công, cấp tiền cho người cao tuổi và người nghèo với số tiền trên 100 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển. Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp,Thương mại, Dịch vụ do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chỉ ổn định chưa có bước đột phá và có chiều hướng phát triển. Công tác y tế, chăm lo sức khỏe cộng đồng được chú trọng quan tâm.

Kỳ họp cũng thông qua các Nghị quyết nhằm tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao. Các ngành tiếp tục chung sức, đồng lòng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Đẩy mạnh hỗ trợ người dân ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021. Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; Vận động nhân dân tham gia cánh đồng mẫu lớn. Tập trung thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân. Tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật, điều hành xã hội bằng chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cụ thể trên địa bàn.

Hồng Vân

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026