Xã Vĩnh Phước bước đầu thực hiện Dự án Vnsat “chuyển đổi nông nghiệp bền vững”

Nông - Lâm nghiệp

Xã Vĩnh Phước bước đầu thực hiện Dự án Vnsat “chuyển đổi nông nghiệp bền vững”

25/02/2020

Xã Vĩnh Phước bước đầu thực hiện Dự án Vnsat “chuyển đổi nông nghiệp bền vững” với 3 tiểu vùng Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Lợi 2 và Nam Vĩnh Tế 7 – T5 với diện tích đăng ký 1.015ha.

Vụ Đông xuân, Hè thu năm 2019 đã triển khai tập huấn kỹ thuật 1 phải 5 giảm với chủ đề “Đẩy mạnh tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất lúa gạo, cây ăn trái” được 4 lớp với 122 nông dân tham gia ứng dụng 628ha. Qua đó, đề xuất tiểu dự án cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ sản xuất với tổng kinh phí 6 tỷ 900 triệu đồng. Mục tiêu của Dự án nhằm tăng thu nhập cho nông dân, giảm tác động tiêu cực đến môi trường từ thâm canh lúa và tăng khả năng cạnh trạnh của ngành hàng lúa gạo. 

          Nhằm nâng cao nhận thức của nông dân trong và ngoài dự án Vnsat, tạo nền tảng cho việc thực hiện các nội dung tiếp theo trong dự án. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất lúa, cây ăn quả, một số giải pháp để nâng cao chất lượng và giá trị lúa gạo, giải pháp canh tác áp dụng quy trình kỹ thuật “1 phải 5 giảm” thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là tiền đề để nông dân địa phương được cùng nhau học hỏi, áp dụng và hợp tác, từng bước sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững. Cùng với đó, tổ thực hiện Dự án Vnsat xã cần phối hợp chặt chẽ các xã tham gia Dự án nghiên cứu triển khai các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hỗ trợ sản xuất lúa theo hướng VietGAP, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tiến tới hình thành và phát triển vùng sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu, xây dựng thương hiệu gạo cho địa phương nhằm nâng cao lợi nhuận cho người trồng lúa, giảmtác động đến môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và phát triển nền sản xuất nông nghiệp bền vững.

Hồng Vân

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn