Kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Lê Trì lần thứ 11, khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021

Các Xã – Thị trấn

Kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Lê Trì lần thứ 11, khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021

25/07/2020

Sáng ngày 24/7/2020, Hội Đồng Nhân Dân xã Lê Trì tổ chức kỳ họp lần thứ 11, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và đưa ra phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Responsive image

          Trong 6 tháng đầu năm, tổng diện tích xuống giống trên 3.000 hec-ta, đạt trên 60% so với kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 13.480 tấn/năm. Cất mới 3 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, mở 2 lớp nghề, giải quyết việc làm cho 50 lao động, tiếp nhận cấp phát 530 phần quà cho hộ nghèo, khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó, người neo đơn, với tổng trị giá trên 253 triệu đồng. Thường trực HĐND và các Tổ Đại biểu HĐND xã tiếp công dân theo lịch định kỳ được 06 cuộc. Qua đó, Thường trực HĐND xã đã tiếp nhận 07 ý kiến của cử tri phản ánh đến nội dung xin xây dựng đường vào Hợp tác xã và công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

          Tại kỳ họp, ông Sa Vu Thy, bí thủ - Chủ tịch UBND xã Lê Trì giải trình những ý kiến của đại biểu hội đồng nhân dân trên các lĩnh vực. Đồng thời kỳ họp cũng thông qua 1 số nghị quyết về lĩnh vực kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách xã thực hiện trong những tháng cuối năm 2020.

Huỳnh Diễm

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025