Họp tổ đại biểu HĐND huyện Tri Tôn (đơn vị số 6)

Các Xã – Thị trấn

Họp tổ đại biểu HĐND huyện Tri Tôn (đơn vị số 6)

11/06/2020

Tổ đại biểu HĐND huyện Tri Tôn (đơn vị số 6) vừa có cuộc họp với HĐND, UBND thị trấn Tri Tôn để đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn thị trấn trình tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 14, khóa XI, NK 2016 -20221. Đ/c Nguyễn Văn Sấm – HUV, UVTV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Tri Tôn – Tổ trưởng tổ đại biểu đến dự và chủ trì cuộc họp.

Responsive image

Tại cuộc họp, các đại biểu đa số thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo. Đồng thời tập trung thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề xung quanh các nội dung. Như quan tâm công tác giáo dục – đào tạo nâng cao chất lượng dạy và học, công tác vệ sinh môi trường, an sinh xã hội. Đề nghị huyện đẩy nhanh công tác cấp đổi giấy quyền sử dụng đất tại các cụm tuyến dân cư và công tác giải ngân các chương trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm công tác cấp đổi giấy quyền sử dụng đất tại các cụm tuyến dân cư, công tác phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Kiểm tra lại các hồ sơ hạng mục đã và đang đầu tư để sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng các công trình. Quan tâm tạo quỹ đất dành cho người nghèo, gia đình chính sách và đầu tư phát triển du lịch để tạo đòn bẩy phát phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tổ đại biểu HĐND số 6 đã tổng hợp các ý kiến để trình kỳ họp HĐND huyện sắp tới.

Thu Sương

Đại hội thi đua yêu nước huyện Tri Tôn lần thứ VI (2020-2025)