Hội đồng nhân dân xã Lương An Trà giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân xã về tổ chức lại sản xuất

Các Xã – Thị trấn

Hội đồng nhân dân xã Lương An Trà giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân xã về tổ chức lại sản xuất

29/06/2020

Ngày 29/6/2020, Hội đồng nhân dân xã Lương An Trà tổ chức giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân xã về tổ chức lại sản xuất trên địa bàn.

Responsive image

Tại buổi giám sát ông Huỳnh Công Việt Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lương An Trà báo cáo đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân về việc tổ chức sản xuất lại trên địa bàn. Lương An Trà có diện tích đất sản xuất nông nghiệp gần 7.500ha và được quy hoạch 11 tiểu vùng  sản xuất vụ 3 với diện tích 1.954ha. Việc nhân giống lúa phục vụ sản xuất, toàn xã có 130 ha sản xuất lúa giống với 16 nông dân tham ga liên kết với trại giống Lương An Trà. Sản lượng lúa hàng hóa trên 126.750 tấn/năm, tuy nhiên phương thức “liên kết sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn”, “mô hình chuỗi giá trị” chưa tương xứng với diện tích và sản lượng lúa của xã. Đa số sản lượng lúa được nông dân tiêu thụ qua hình thức “tự sản tự tiêu” và chủ yếu qua trung gian thương lái chiếm hơn 90%, chỉ có khoảng 6% sản lượng được các doanh nghiệp và các tổ chức đại diện của nông dân thực hiện thu mua thông qua hình thức hợp đồng liên kết từ đầu vụ.

Qua buổi làm việc, ông Phạm Thanh Vân –Trưởng đoàn giám sát, thay mặt đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị của Ủy ban nhân dân  xã, đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân xã bổ sung thêm các ý kiến của đoàn về đánh giá việc sản xuất cây ăn trái, đưa ra mục tiêu cụ thể và có kế hoạch phương án sản xuất, thực hiện kịp thời các chính sách cho người dân, tăng cường vận động nông dân sản xuất lúa chất lượng cao, tạo liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân…

Sang Sang

Đại hội thi đua yêu nước huyện Tri Tôn lần thứ VI (2020-2025)